News

Recent Updates

På jakt efter lysande idéer inom energi

03 October 2023

Watt an Idea är ett innovationsprogram där nystartade företag får stöd för att utveckla idéer och innovationer för framtidens energisystem. Målet är att hitta och utveckla banbrytande lösningar för en global marknad. Den 3 oktober öppnar ansökningarna till programmet.

Connect Sverige öppnar kontor i Skellefteå

15 September 2023

Connect Sveriges uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång och agerar som ett kit mellan goda idéer och kapital. Miljön på Skellefteå Science Park blev ett naturligt val för att kunna att verka på en innovativ plats och möta människor över branschgränser, kulturer och områden.