Skellefteå Science Park

Samforma ansluter till gemenskapen

Intresseorganisationen Samforma vill finnas i en miljö som kan skapa möjligheten för lärande över sektorgränserna. Nu finns organisationen på Skellefteå Science Park.

Samforma ansluter till gemenskapen

–      Jag hoppas kunna bidra med civilsamhällets perspektiv och deltagande i sammanhang där sektorn ibland saknas, säger Niklas Lindmark, verksamhetsutvecklare på Samforma.

Samforma jobbar med att skapa goda förutsättningar för civilsamhället att verka i norra Sverige. Med civilsamhället menas en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsamman för gemensamma intressen. Föreningen Samforma består idag av cirka 45 främst regionala medlemsorganisationer.

–      Civilsamhällets organisationer, från föreningar till kooperativ, stiftelser och trossamfund, spelar en viktig roll för Norrbottens och Västerbottens sociala och ekonomiska utveckling, både historiskt och idag. Detta görs i flertalet roller, så som att vara röstbärare för olika intressegrupper, utföra aktiviteter och tjänster samt vara innovatörer av nytänkande lösningar.

Samforma arbetar på många sätt för att stärka civilsamhällets roll i samhällsomvandlingen. Dels genom olika kunskapshöjande insatser, dels genom att aktivt involvera och representera sektorn i viktiga regionala sammanhang och forum.

En aktuell fråga för Samforma är att stärka civilsamhällets roll i pågående samhällsomvandling. I den nya utgivna rapporten ”Civilsamhället i samhällsomvandlingen” som är skriven i samarbete mellan Samforma och forskare vid LTU, visar resultaten att civilsamhällets organisationer kan och vill bidra mer till samhällsomvandlingen i norr.

 Läs mer i rapporten https://www.samforma.se/wp-content/uploads/2023/10/Civilsamhallet-i-samhallsomvandlingen-1.pdf

 Vi har också under året, inom ramen för en förstudie tillsammans med Rädda Barnen, påbörjat ett spännande arbete med att forma en missionsinriktad utvecklingsmiljö. Tanken är att kunna arbeta mer koordinerat och synka nytänkande tvärsektoriella insatser med start inom civilsamhället, avslutar Niklas.

 Läs mer om Samforma på www.samforma.se

Skellefteå Science Park drivs av Skellefteå Science City och är en plats för möten och samverkan på Campus Skellefteå.

Vill du också ha Skellefteå Science Park som din arbetsplats, eller vill du veta mer?
Hör av dig till Pernilla Lindmark.

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.