Skellefteå Science Park

Samforma ansluter till gemenskapen

Intresseorganisationen Samforma vill finnas i en miljö som kan skapa möjligheten för lärande över sektorgränserna. Nu finns organisationen på Skellefteå Science Park.

Samforma ansluter till gemenskapen

–      Jag hoppas kunna bidra med civilsamhällets perspektiv och deltagande i sammanhang där sektorn ibland saknas, säger Niklas Lindmark, verksamhetsutvecklare på Samforma.

Samforma jobbar med att skapa goda förutsättningar för civilsamhället att verka i norra Sverige. Med civilsamhället menas en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsamman för gemensamma intressen. Föreningen Samforma består idag av cirka 45 främst regionala medlemsorganisationer.

–      Civilsamhällets organisationer, från föreningar till kooperativ, stiftelser och trossamfund, spelar en viktig roll för Norrbottens och Västerbottens sociala och ekonomiska utveckling, både historiskt och idag. Detta görs i flertalet roller, så som att vara röstbärare för olika intressegrupper, utföra aktiviteter och tjänster samt vara innovatörer av nytänkande lösningar.

Samforma arbetar på många sätt för att stärka civilsamhällets roll i samhällsomvandlingen. Dels genom olika kunskapshöjande insatser, dels genom att aktivt involvera och representera sektorn i viktiga regionala sammanhang och forum.

En aktuell fråga för Samforma är att stärka civilsamhällets roll i pågående samhällsomvandling. I den nya utgivna rapporten ”Civilsamhället i samhällsomvandlingen” som är skriven i samarbete mellan Samforma och forskare vid LTU, visar resultaten att civilsamhällets organisationer kan och vill bidra mer till samhällsomvandlingen i norr.

 Läs mer i rapporten https://www.samforma.se/wp-content/uploads/2023/10/Civilsamhallet-i-samhallsomvandlingen-1.pdf

 Vi har också under året, inom ramen för en förstudie tillsammans med Rädda Barnen, påbörjat ett spännande arbete med att forma en missionsinriktad utvecklingsmiljö. Tanken är att kunna arbeta mer koordinerat och synka nytänkande tvärsektoriella insatser med start inom civilsamhället, avslutar Niklas.

 Läs mer om Samforma på www.samforma.se

Skellefteå Science Park drivs av Skellefteå Science City och är en plats för möten och samverkan på Campus Skellefteå.

Vill du också ha Skellefteå Science Park som din arbetsplats, eller vill du veta mer?
Hör av dig till Pernilla Lindmark.

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.