Skellefteå Science City

Kvalitetssäkring med nycertifierade innovationsledare

Skellefteå Science City’s medarbetare Josefin Lundberg och Pernilla Lindmark uppfyller alla ställda krav på den internationella standarden och kan hädanefter titulera sig som certifierade innovationsledare.

Kvalitetssäkring med nycertifierade innovationsledare

Att vara certifierad innovationsledare innebär en kvalitetssäkring av förmågan att leda ett systematiskt innovationsarbete. Rollen handlar om att organisera innovationsinsatser och främja förutsättningar som leder till värdeskapande förändringar inom alla typer av organisationer.

– Dagens samhälle kräver att vi förnyar oss. Vi behöver tänka och göra annorlunda för att bli bättre och mer hållbara, ett behov som är extra starkt i Skellefteå just nu. Detta kommer att gynna oss vid kommande innovationssamarbeten över sektorsgränser, där stort fokus ligger på att överbrygga klyftor mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, säger Josefin Lundberg, COO på Skellefteå Science City.

Tillsammans med Anna Mård, vd på Skellefteå Science City, finns nu tre certifierade innovationsledare på Skellefteå Science City, vilket utgör mer än hälften av alla certifierade innovationsledare i hela Västerbotten.

Innovationsledarrollen grundas på en internationell ISO-standard, som är ett ramverk och kvalitetssäkring inom professionen. Certifieringen ger ett internationellt erkännande och en ökad legitimitet när det handlar om innovationsarbete. Samtidig tydliggörs rollen som en strategisk partner vid utvecklings- och förändringsarbete, även beställarkompetensen ökar vid de tillfällen då experter behöver tas in i innovationsarbetet.

– För att lyckas med den hållbara omställningen krävs resurser och kompetens som bidrar till att realisera värdefulla idéer, och just den förmågan är kärnan i vårt arbete som innovationsledare, säger Pernilla Lindmark, Business Development Manager på Skellefteå Science City.

Certifikatet utfärdats enligt RISE Certifieringsregel för Innovationsledare.

 

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

22 November 2023

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment.