We accelerate innovation

Vill du att ditt företag blir innovativt?

Innovationsanalysen

Att tänka nytt är företagens nyckel för att vara konkurrenskraftiga och nå framgång. Nu finns ett nytt digitalt verktyg där företag kan testa sitt innovationsklimat. Utifrån svaren genereras konkreta tips och råd på hur förutsättningar kan skapas för att tillvarata innovativa ideér och se till att de blir verklighet.

 

Innovationscheckar 2024

Genomför din företagsidé med hjälp av extern kompetens

Innovationscheckarna riktar sig mot små- och medelstora företag som vill dra nytta av kompetens utanför sin organisation. Checkarna ska möjliggöra utvecklandet av nya idéer, stärka innovationsförmågan och öka konkurrenskraften.

Recent Updates

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.

Utmaningar med tillstånd för drönarflygningar

22 May 2024

Alla testanläggningar för autonom luftfart runt om i Europa har sin egen speciella inriktning, men alla brottas med samma hinder. Det blev tydligt när representanter för Skellefteå Droneport deltog i nätverksträffen som European UAS Test Centre Alliance nyligen arrangerade i Amsterdam.

Skellefteå stärker sin ledande position inom elektrifierat flyg

20 May 2024

Går allt enligt planerna kan Skellefteå skriva historia vad gäller elektrifierad luftfart. Här finns världens mest hållbara pilotutbildning, en testbädd för batteri- och gasdrivet flyg och snart en av Europas största drönarflygplatser. Teamet på ELIS program med Henrik Littorin, Magnus Wiklund och Annelie Viksten berättar mer om de fortsatta planerna för elflyg i Skellefteå.

Talents

Are you interested in joining us on our mission to innovate Skellefteå?

Projects

In order to contribute to the regional growth and green transition, we run both projects and clusters.