Innovationscheckar

Mindforce Game Lab nyttjade innovationscheckar för produktutveckling

Med finansiellt stöd i form av innovationscheckar kunde företaget Mindforce Game Lab nyttja extern kompetens utanför sina kärnområden. Det bidrog till en bättre produkt som snabbare kunde tas till nästa nivå.

Mindforce Game Lab nyttjade innovationscheckar för produktutveckling

– Ansökningsprocessen var snabb och smidig. Det finansiella stödet och stödet från Skellefteå Science City genom hela processen har bidragit till att vi på kortare tid än planerat kunnat ta vår produkt ytterligare ett steg, säger Joel Lindgren, Chief Scientific Officer på Mindforce Game Lab AB. 

Mindforce Game Lab är ett företag som skapar mobilspel med karaktärer som fungerar som följeslagare på resan mot bättre hälsa. Företaget arbetar tvärvetenskapligt för att utveckla digitala produkter som ska ge stöd till personer som behöver det. Deras första produkt har utvecklats för att ge stöd till personer som behandlas för depression eller bipolär sjukdom. 

– Vi har behov av specialistkunskap från allt ifrån speldesign och spelutveckling till psykologi, regulatoriskt arbete och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter. Innovationscheckarna har gett oss finansiellt stöd att nyttja extern spetskompetens, säger Joel Lindgren.

Mindforce Game Lab fick checkar för Affärsutveckling och Infrastruktur. Det ekonomiska stödet har använts för att hyra in specialister i form av konsulter för att göra en marknadsanalys på en av produkterna och göra förberedelser som behövs för att kunna utvärdera produkten i en klinisk prövning. 

– I marknadsanalysen ingick en extern mycket noggrann vetenskaplig genomlysning av produkten, vilken resulterade i värdefulla insikter och en rapport som kan användas för att presentera företaget och produkten externt.

Infrastrukturchecken användes främst som stöd för att göra de förberedelser som behövs inför den kliniska studie som startats upp med produkten “Fig: A Playtient Journey”. 

– Checkarna gav oss en möjlighet att kunna hyra in experter på områden som ligger utanför vår kärnverksamhet. Det är en möjlighet jag varmt rekommenderar andra företag, säger Joel Lindgren.

Innovationscheckarna har initierats av Vinnova och bekostar extern kompetens inom områdena immateriella tillgångar, affärsutveckling och infrastruktur i syfte att stärka små- och medelstora företag. 

Läs mer om Innovationscheckarna och skicka in en ansökan.

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.