Seminar

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment. 

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

This seminar will discuss an investigation of the possibility to set up an EMC Open Area Test Site (OATS) at Skellefteå Airport to determine EMC in a live setting with operating vehicles. Testing will be possible for electric aircraft, eVTOLs and drones as well as for other large equipment or vehicles such as cars, trucks, energy storages and associated charging equipment. 

Join us on this day to learn about our findings - we have deep dived into both the regulatory complexities regarding EMC and commercial needs for tests in the electric aviation field. Also, take the chance to meet and listen to Green Flight academy, a flight training organization with sustainability in focus, operating multiple electric training aircraft at Skellefteå airport. 

📅 7/12 2023
🕤 09:00–11:00 
📍 The seminar can be either joined digitally or in Skellefteå at Skellefteå Science Park, Laboratorgränd 9. 

On the agenda: 

  • Welcome - introduction to EMC 
  • Challenges for a drone and eVTOL manufacturer 
  • Operating electric aircraft today – lessons learned and requirements for the future 
  • Open Area Test Site – needs and advantages 
  • Airport integration of an OATS 
  • Test and demonstration in Skellefteå 
  • Questions and discussion 

Sign up for the seminar HERE 

Financed by: Swedish Energy Agency 
In association with: Skellefteå Airport, Green Flight Academy, Katla Aero and Luleå Tekniska Universitet 

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.