Föreläsning med Rebecka Carlsson

Crash-course i teknikutveckling och klimatomställning

Det var fullsatt i lokalen med besökare som ville ta del av Rebecka Carlssons föreläsning om hållbar utveckling och affärsmöjligheterna som uppstår när klimatomställningen och exponentiella teknologier möts.

Crash-course i teknikutveckling och klimatomställning

Intresset var stort från lokala företag att ta del av Rebeckas tankar och erfarenheter kring teknikutvecklingen och klimatomställningen, som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. 

En av de 40 deltagarna var Tony Elingstam, seniorkonsult på iTid, som tycket att hon målade upp stora tankar och visioner om utvecklingen av nya hållbara tekniker och hur snabbt utvecklingen går med tex AI och robotiken.

–Det här måste få landa i mig. Det är svårt att direkt lyfta något konkret rakt in i vår egen verksamhet, men som konsult så vill jag ha förståelse för vad som kan hjälpa våra kunder och samtidigt beakta omställning mot deras omställning till mer hållbara verksamheter. Den här utvecklingstakten Rebecka beskriver vill jag verkligen förstå möjligheterna med.

I sin föreläsning framhåller hon vikten av att agera snabbt för att stoppa klimatförändringarna och kunna halvera de globala utsläppen till  2030. Hon betonar användningen av carbon law  för att minska utsläppen exceptionellt och att den tekniska utvecklingen kan användas som ett kraftfullt verktyg att ta fram klimatlösningar. I kombination med andra effektiva verktyg som politik, beteendeförändringar, företagande, målgruppsanpassad kommunikation, ideell organisering, för att nämna några, anser Rebecka att det blir riktigt intressant. 

– Just för att vi råkar födas på jorden vid den här tidpunkten kommer våra liv att präglas av klimatfrågan mer än kanske någon annan fråga. Det här är din och min och vår uppgift och ingen annans – att utveckla lösningar som helt konkret och i snabb takt kapar klimatutsläpp och tar utvecklingen åt rätt håll. Så välkommen in i den exponentiella klimatomställningen, säger Rebecka Carlsson. 

Bild: Susanne Lohman och Tony Elingstam.

Även Susanne Lohman, rekryteringskonsult på One Partner Group, fanns på plats och tyckte att föreläsningen var intressant.

– Från mitt perspektiv som rekryteringskonsult så kommer arbetsmarknaden, som hon beskriver den, att se helt annorlunda ut framöver. Vi kommer att påverkas snabbare än vad vi kanske är förberedda på. I dagsläget är det många kandidater som jag har kontakt med som vill göra skillnad för miljön. Vi måste kunna skapa tjänster som bidrar till omställningen, så det känns hoppfullt.

Efter föreläsningen stannade många besökare kvar för att diskutera frågeställningen vidare, mingla och dricka glögg.

Tack alla som deltog!

Rebecca Carlssons böcker The Speaker´s Journey och Exponentiell klimatomställning lottades ut och vinnarna får trevlig läsning under juletider.

På bilden nedan ser vi arrangörerna av eventet i Skellefteå: Petter Arnqvist Eriksson, Arctic Business, Johanna Erström, LTU Business och Linda Fransson, Skellefteå Science City, tillsammans med Rebecka Carlsson.

Aktiviteten arrangerandes av Energimyndigheten, Skellefteå Science City, LTU Business, Arctic Business, Piteå Science Park via NIEL projektet.

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.