ELIS Program

Utmaningar med tillstånd för drönarflygningar

Alla testanläggningar för autonom luftfart runt om i Europa har sin egen speciella inriktning, men alla brottas med samma hinder. Det blev tydligt när representanter för Skellefteå Droneport deltog i nätverksträffen som European UAS Test Centre Alliance nyligen arrangerade i Amsterdam.

Utmaningar med tillstånd för drönarflygningar

– Skellefteå Droneport är speciell på så vis att den ligger i en stadsnära miljö och förutom test och utveckling även är tänkt att kunna fungera för kommersiell verksamhet. Dessutom ligger den i ett betydligt kallare och tuffare klimat än flera andra testanläggningar och troligtvis kommer den framöver att erbjuda ett av de mest kraftfulla mobilnäten som finns i Europa, säger Henrik Littorin på ELIS program.

Under nätverksträffen samlades representanter från ett 30-tal drönartestanläggningar för att dela erfarenheter, identifiera gemensamma utmaningar och hitta samarbetsmöjligheter. Det blev uppenbart att varje testanläggning har sin speciella nisch, men det finns även gemensamma hinder. De största hindren som identifierades för att kunna expandera verksamheten är just utmaningar med luftrummet och tillstånd för flygningar. Inom dessa områden kan de olika anläggningarna hjälpas åt för att hitta vägar framåt tillsammans med de nationella tillståndsmyndigheterna och den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA.

– Att kunna generera många flygtimmar i olika miljöer är en av flera förutsättningar för att godkänna drönare och drönartjänster för kommersiell utrullning. Här var samtliga överens om att det behövs utvecklade regelverk för att göra det enklare och billigare att få tillstånd för testflygningar, dock med fortsatt hög säkerhet som den absolut viktigaste faktorn, fortsätter Henrik.

Att kunna generera många flygtimmar i olika miljöer är en av flera förutsättningar för att godkänna drönare och drönartjänster för kommersiell utrullning.

Under mötet blev det även uppenbart hur mycket som händer på drönarområdet inom EU. Det finns flera utvecklare av farkoster och stöttande system, mängder av tänkbara användningsområden och ett stort intresse hos EU att facilitera utvecklingen av drönartjänster. Utvecklingen av testanläggningar för drönare är ett prioriterat område som lyfts fram i EU:s senaste drönarstrategi som presenterades i slutet av 2022. Här kan Skellefteå Droneport var en av många pusselbitar för att skynda på utvecklingen med sin speciella nisch med det kalla klimatet och den stadsnära miljön.

Initiativet till  European UAS Test Centre Alliance har tagits av tyska flygforskningsorganisationen DLR. Nätverket startade i början på 2023 med träffar som varit främst digitala. Skellefteå Droneport anslöt sommaren 2023.

Skellefteå Droneport representerades av Henrik Littorin från ELIS program och Martin Lundholm från Skanska. Skanska är en samarbetspartner i flera projekt som bedrivs av ELIS program.

Läs mer om ELIS program och de pågående projekten.

Vid mer information kontakta Henrik Littorin.

Read the Article in English

Relaterade artiklar:
“Tänk globalt men agera lokalt”
Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport 

ELIS Program är ett utvecklingsprogram för elflyg med ambitionen att bli ett ledande nav inom forskning, utveckling och kommersialisering av elektrifierat flyg i Sverige och utanför. Programmet faciliteras av Skellefteå Science City och finansieras av Skellefteå Kraft, Skellefteå Airport och Skellefteå kommun.

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.