Amsterdam Drone Week

“Tänk globalt men agera lokalt”

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

“Tänk globalt men agera lokalt”

– Det känns helt rätt att bygga den typ av infrastruktur som behövs för att möjliggöra riktiga drönarflygningar i en verklig kontext där det går att skapa samhällsnytta på ett tidigt stadium, säger Henrik Littorin på utvecklingsprogrammet ELIS som driver arbete med elektrifierad luftfart i Skellefteå.

Enligt Henrik Littorin pågår ett imponerande arbete runt om i världen för att möjliggöra drönartjänster inom olika områden. Hans uppfattning är att drönarna behöver ett ekosystem för att fungera, men att drönarna ligger före själva ekosystemet, vilket skapar en viss frustration hos ett antal aktörer. Samtidigt måste säkerheten gå först i alla lägen, vilket gör att saker tar tid.

– Drönare finns nu i många former, både med batteri- och vätgaslösningar. Många drönare börjar kännas väldigt robusta, men många av dem är inte certifierade att flyga i den typ av svåra väderförhållanden som råder i stora delar av norra Sverige.

Det är uppenbart att flera regioner i Europa och resten av världen gör många saker för att förbereda sig för en storskalig implementering av drönartjänster. Känslan är att stora stadsområden har fler utmaningar i detta genomförande än mer avlägsna regioner med brist på tillräcklig marktransportinfrastruktur.

– Någon sa under konferensen ”Tänk globalt, men agera lokalt.” Jag tycker att detta fångar arbetet i Skellefteå och med Skellefteå Droneport, där vi förbereder för en global utveckling på ett mycket praktiskt sätt när vi bygger drönarinfrastruktur integrerad i stadsmiljön, involverar lokala intressenter och gör allt vi kan för att få upp drönare i luften för att göra samhällsnytta, fortsätter Henrik Littorin.

– Skellefteå Droneport fyller en viktig nisch. Med en stadsnära placering och med fokus på riktiga och användbara tjänster, samtidigt som klimatet  med vinter, kyla, mycket skog och så vidare möjliggör en viktig testverksamhet som skiljer sig från många andra drönartestverksamheter, säger Martin Lundholm.

Han är av uppfattningen att drönare och drönarelaterade tjänster inte kommer konkurrera med existerande transporter och leveranser, utan snarare komplettera. Precis som flygets intåg inte konkurrerade ut järnväg eller bilar. Det kompletterade istället existerande system och fyllde en annan nytta än de befintliga kunde uppfylla.

– Det är mycket viktigt att engagera lokala intressenter och medborgare på ett tidigt stadium för att skapa social acceptans. Vi vet fortfarande inte hur allmänheten kommer att reagera på en ökad användning av drönare, säger Martin Lundholm.

Båda är eniga om att samarbete är nyckeln till att få saker att hända, men för att det ska fungera så måste man börja smått och sedan skala upp i takt med vad myndigheter och andra tillåter. Offentlig sektor med kommuner och regioner måste vara delaktiga  för att drönartjänster ska kunna implementeras lokalt.

– När vi kom hit trodde vi att alla andra kommit mycket längre än oss, men efter konferensen är känslan nästan tvärt emot. Vi är ännu mer taggade och energifyllda. Vi har en annan approach, som är väldigt viktig i utvecklingen av drönare, säger Martin Lundholm.

Uppbyggnaden av Skellefteå Droneport pågår för fullt.  Testanläggningen väntas vara klar efter sommaren och kommer att etableras som en viktig nod  för forskning, utveckling och kommersialisering inom bl.a. drönarfrakt och innovationsdrivna autonoma lufttransporter inom mängder av samhällsnyttiga verksamheter. ​​

Skanska är en samarbetspartner i flera projekt som bedrivs av ELIS program.

Läs mer om ELIS program och projekten som drivs.

Vid mer information kontakta Henrik Littorin

Relaterade artiklar:
Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

ELIS program - Skellefteå Science Citys utvecklingsprogram för elflyg - har ambitionen att bli ett ledande nav inom forskning och utveckling av elektrifierat flyg i Sverige och utanför.

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.