ELIS program

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

Projektet leds av den svenska drönarutvecklaren Katla Aero i samarbete med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Skanska och Skellefteå Airport. Under en tvåårsperiod kommer parterna att samarbeta kring projektet med Skellefteå Droneport som bas. Katla Aero kommer att anpassa sin drönare efter specifika fraktkrav, designa flygrutter, ansöka om luftrumstillstånd och genomföra testflygningar från droneporten. Detta kommer delvis att genomföras i vinterväder för att säkerställa lösningar som fungerar året runt. 

Byggandet av Skellefteå Droneport pågår för fullt med förväntningar om att testanläggningen ska vara klar till efter sommaren.
Skellefteå Airport ansvarar för att driva droneporten och de nödvändiga processerna för att hantera start, landning och laddning av drönare.

VTI kommer att fokusera på att identifiera kostnader och samhällsnyttiga tillämpningsområden för drönartransporter genom att analysera fördelar, nackdelar samt behov och krav från olika intressenter.

Detta projekt ligger i linje med ELIS-programmets "lära genom att göra" -filosofi och förväntas bli en central del av droneportens utveckling och uppbyggnad. Genom detta initiativ kommer Skellefteå Droneport att etableras som en viktig nod  för forskning och utveckling inom drönarfrakt och innovationsdrivna autonoma lufttransporter.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

ELIS program - Skellefteå Science Citys utvecklingsprogram för elflyg - har ambitionen att bli ett ledande nav inom forskning och utveckling av elektrifierat flyg i Sverige och utanför.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.