THE GREAT NORTHERN ÄR FÖRST UT I SKELLEFTEÅ MED 5G

"Projektets övergripande mål är att göra Övre Norrland till en av de naturliga innovationsmiljöerna för att utveckla och testa lösningar inom 5G för vård och omsorg. "

THE GREAT NORTHERN ÄR FÖRST UT I SKELLEFTEÅ MED 5G

Projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland förväntas göra norra Sverige till en naturlig innovationsmiljö för utvecklandet av lösningar kopplade till 5G. Innovationshuset The Great Northern är en av projektets testbäddar och därmed först ut att erbjuda 5G i Skellefteå.

Att utveckla och testa lösningar inom 5G för hälso- och sjukvård
Syftet med projektet är att utveckla och testa nya innovativa lösningar som kan underlätta användningen av teknik inom sjukvården. Genom projektets testbäddar har små och medelstora företag, myndigheter och forskare möjlighet att testa 5G i verkliga miljöer. På så sätt förväntas projektet stärka och skapa nya innovationer inom branschen för trådlös kommunikation.

På lång sikt förväntas projektet också bidra till ett mer inkluderande samhälle samt skapa nya centrala mötesplatser och samarbetsmiljöer som lever vidare och vidareutvecklas efter att projektet avslutats i april 2023.

The Great Northern är först med 5G i Skellefteå
Som en av projektets testbäddar är The Great Northern först ut i Skellefteå med utbyggnaden av 5G-nätet. Huset är sedan tidigare en naturlig mötesplats och erbjuder utmärkta samarbetsmöjligheter för forskning, innovation och utveckling inom alla branscher och företag.

Med start från hösten kommer det vara möjligt att besöka The Great Northern för att testa och delta i demonstrationsmöjligheter av nästa generations nätverk. Förhoppningen är det ska leda till olika typer av banbrytande och innovativa 5G-tjänster och produkter.

Parter
Projektet ägs av Luleå tekniska universitet och drivs tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten samt de tre kommunerna Övertorneå, Luleå och Skellefteå. Därtill deltar Ericsson, Telia Company och Tieto EVRY i projektet. 

Huvudfinansiär
Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland, inom insatsområdet "Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation".

Projektperiod
Januari 2020 - april 2023

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.