SKELLEFTEÅ SCIENCE CITY FORTSÄTTER ATT STÄRKA SIN INTERNATIONELLA NÄRVARO

I spåren av Covid-19 har distansarbete och arbete med digitala verktyg och plattformar blivit en nödvändighet för alla typer av företag, små som stora. Tillsammans med parter från fem olika länder har Skellefteå Science City blivit beviljat medel för att jobba med en förstudie för digitala samarbeten. 

SKELLEFTEÅ SCIENCE CITY FORTSÄTTER ATT STÄRKA SIN INTERNATIONELLA NÄRVARO

I projektgruppen ingår det organisationer med specialisering inom service design, simulations metoder, rapid prototyping, kommunikationsteknik samt utveckling av ekosystem för innovation.

De deltagande organisationerna är Skellefteå Science City, Sverige (lead partner), Centria University of Applied Sciences, Finland, LAB University of Applied Sciences, Finland, Trøndelag County Council, Norge, University of Tartu, Estland och University of Lodz, Polen

–Digitalt arbete på distans har hjälpt många företag att överleva krisen. Men företagen måste göra mer än att överleva, de behöver också fortsätta utvecklas och skapa nya innovationer, säger Emina Kovacevic innovation manager på Skellefteå Science City. 

Born globals

Många av dagens start-ups är ”born globals”, dvs att de redan från start arbetar mot en världsmarknad oavsett sin placering. De samarbetar ofta på distans med andra och har en hög kompetens i användning av olika digitala verktyg och plattformar. 

Men den stora gruppen av små och medelstora företag, samt innovationsstödjande aktörer, har svårigheter med distansarbete på grund av att man saknar de grundläggande kunskaperna i verktygen som krävs för distansarbete.  

För Skellefteås del skulle vår expansion kunna underlättas genom distansarbete. Northvolt har till exempel uttryckt att en del av sitt personalbehov kommer de att lösa genom distansarbete. Genom ökade kunskaper inom distansarbete kan samarbete mellan företagets anställda och dess underleverantörer och kunder underlättas. Genom projektet kan vi hjälpa små och medelstora företag att möjliggöra affärsmöjligheter i samband med etableringen. 

Skellefteås bidrag till projektet 

Skellefteå Science City kommer att bidra med sin erfarenhet av att jobba med gränsöverskridande samarbeten, öppen innovation samt klusterbyggande i vår region. Tillsammans med vår erfarenhet och genom att vi öppnar upp The Great Northern för regionens entreprenörer, kan vi erbjuda dem en innovativ miljö där de kan ta del av teknik kopplat till distansarbete. 

– Våra partners har alla lång erfarenhet av internationella utvecklingsprojekt och kommer alla att tillföra sina expertkunskaper, säger Emina Kovacevic på Skellefteå Science City. 

 

 

OM PROJEKTET DistanceLab:

Skellefteå Science City har beviljats medel, inom Interreg Baltic Sea Region, för att göra en förstudie tillsammans med fem partners från fyra olika länder. Förstudien fokuserar på EU Strategy of the Baltic Sea Regions (EUSBSR) policyområde ”Innovation och dess action 3; co-creative innovation”.

Projektperiod 

projektperioden är från 2020-09-30 till 2021-10-01

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.