INNOVATORS' BOOK CLUB

Hur vi undviker klimatkatastrofen - enligt Bill Gates och Skellefteå Science City

Budskapet i Bill Gates bok är tydligt: för att undvika en klimatkatastrof krävs ett nollutsläpp av växthusgaser. Diskussionerna i senaste Innovators' Book Club handlade om vad du och jag kan göra för att säkerställa att vi lyckas. 

Hur vi undviker klimatkatastrofen - enligt Bill Gates och Skellefteå Science City

I sin bok Så undviker vi klimatkatastrofen berättar Bill Gates om den accelererande växthuseffekten och dess påverkan på klimatet, och indirekt hur det påverkar oss människor, idag och i framtiden. Boken kan sägas vara utformad som en plan för hur vi kan ta oss an de utmaningar vi står inför, med en växande befolkning och ett ökande energibehov som idag till stor del är fossilbaserad. Med ett logiskt och rationellt tillvägagångssätt guidar Gates oss fram till de lösningar som finns att nyttja redan idag, tillsammans med de insatser och genombrott som han bedömer kommer att behövas för att vända utvecklingen.

Budskapet i boken framkommer tydligt - vi behöver komma ned till nollutsläpp av växthusgaser för att rädda klimatet, och därmed oss själva - och under diskussionens gång blir insikten att Gates fokuserat på de övergripande utmaningarna, de som är på global nivå. Tillgång till ren, billig energi är en förutsättning för välstånd i världens länder, då detta ger möjlighet att bygga upp och utveckla samhället, samtidigt som inte alla länder har tillgång till det idag. Diskussionen berörde också den gröna merkostnaden - de flesta koldioxidneutrala lösningarna är dyrare än sina fossilbaserade motsvarigheter, särskilt när hänsyn inte tas till den miljöpåverkan de medför - vilket innebär att nya, innovativa tekniker kommer att behöva utvecklas. En inriktning på de tekniska lösningarna uppfattades från texten, medan vi deltagare också framhöll individens roll i den omställning som sker - visst har vi människor på individnivå en roll att spela i miljöpåverkan, t. ex. genom att ändra vårt förhållningssätt, vårt sätt att leva, och tänka mer cirkulärt.

En trevlig insikt efter denna upplaga av bokklubben är att vi på Skellefteå Science City är en del i denna omställning; vi arbetar med grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Vi är en del av innovationssystemet och har kontakt med de innovatörer och företag som verkar för en hållbar framtid.

Är du nyfiken på att veta mer om oss på Skellefteå Sciene City eller vad vi jobbar med just nu? Delta gärna i nästa bokklubb eller kontakta oss!

Connect Sverige öppnar kontor i Skellefteå

15 September 2023

Connect Sveriges uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång och agerar som ett kit mellan goda idéer och kapital. Miljön på Skellefteå Science Park blev ett naturligt val för att kunna att verka på en innovativ plats och möta människor över branschgränser, kulturer och områden.