ELIS programmet

Stärker kompetensen för en framtid med elektrifierat flyg

Samverkansprojektet TakeOff har fokus på att bygga upp kompetensen och öka kunskapen inom elflyg för att kunna nå målet med att minska beroendet av fossila bränslen och möjliggöra en mer miljövänlig framtid för luftfarten.

Stärker kompetensen för en framtid med elektrifierat flyg

– Eftersom hela flygekosystemet genomgår förvandling är det avgörande att tidigt börja arbeta med kompetensförsörjning så att de uppkommande behoven tillgodoses. Genom den fysiska infrastruktur som etablerats i ELIS-programmet på Skellefteå flygplats finns det en unik möjlighet att höja kunskapsnivån genom praktiskt arbete i en verklig miljö, säger Annelie Viksten, affärsutvecklare i ELIS programmet.

Projektet TakeOff ska främja kunskap, innovation och utveckling inom områden såsom eldrivna flygplan och laddningsinfrastruktur på flygplatser. Genom att bygga upp kompetens och skapa en robust laddningsinfrastruktur hoppas man kunna möta behoven för en framtid med elektrifierat flyg.

Förutom att sträva efter att göra flyget fossilfritt ska projektet även stärka samarbetet mellan olika sektorer såsom näringsliv, samhälle och akademi. Genom att stärka och dra nytta av tvärvetenskaplig forskning och utveckling, förväntas projektet inte bara gynna miljön utan även skapa nya möjligheter och främja innovation.

Den långsiktiga nyttan med detta projekt är att bidra till ett fossilfritt nationellt flyg genom att elektrifiera flygindustrin och samtidigt stärka den övergripande kompetensen och kunskapsnivån.

Det treåriga projektet TakeOff är ett samarbete mellan Skellefteå Airport, Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Science City Skellefteå, AirForestry, Transportföretagen Flyg, med stöd från Resilient Kompetenscentrum.

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer om ELIS programmet

Vill du veta mer kontakta Annelie Viksten, affärsutvecklare på ELIS program.

ELIS programmet - Skellefteå Science Citys utvecklingsprogram för elflyg - har ambitionen att bli ett ledande nav inom forskning och utveckling av elektrifierat flyg i Sverige och utanför.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.