Innovationscheckar

Innovationscheckar till företag med behov av stöd för att utvärdera sina innovationsidéer

Branschorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) har fått förtroendet från Vinnova att under 2022 förmedla innovationscheckar till små och medelstora företag. Skellefteå Science City, Piteå Science Park, Luleå Science Park, Boden Business Park och Arctic Business Incubator är medlemmar i SISP och kommer att vara delaktiga i förmedlingen av checkar, som sammanlagt omfattar 40 miljoner kronor.

Innovationscheckar till företag med behov av stöd för att utvärdera sina innovationsidéer

Under 2022 har vi möjlighet att tilldela företag innovationscheckar på upp till 100 000 kr som kan användas till att utvärdera en tidig innovationsidé med hjälp av extern expertkompetens. Det kan gälla strategisk hantering av immateriella tillgångar, innovationsinfrastruktur (tex testning och uppscaling) och affärsutveckling för att validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningar.

Branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) har via Vinnova fått uppdraget att under 2022 förmedla innovationscheckar till små och medelstora företag.

Skellefteå Science City, Piteå Science Park, Luleå Science Park, Boden Business Park och Arctic Business Incubator är medlemmar i SISP och kommer att vara delaktiga i förmedlingen av checkar, som sammanlagt omfattar 40 miljoner kronor.

Intresserad?

Kontakta josefin@skellefteasciencecity.se för mer info!

Utdelning av innovationscheckar: så blev resultatet 2022

25 January 2023

Små- och medelstora företag har under 2022 haft möjlighet att vända sig till Skellefteå Science City för att ta del av innovationscheckar till ett värde av 100 000 sek. Syftet med checkarna är att utveckla nya idéer, stärka innovationsförmågan och öka konkurrenskraften. Läs om resultatet här.