Industriellt utvecklingsbolag blir först ut på Skellefteå Science Park

I maj kommer Skellefteås nya innovationsarena att fyllas med aktörer som verkar för att utveckla och stärka regionen. Nu står det klart att IUC Norr är först ut med att bli en del av Skellefteå Science Park. ”Det kommer öka våra möjligheter att stärka industrin i norra Sverige” säger Åsa Tjärnberg, VD på IUC Norr. 

Industriellt utvecklingsbolag blir först ut på Skellefteå Science Park

På Campus Skellefteå arbetas det för fullt med att färdigställa den nya innovationsmiljön Skellefteå Science Park. Härifrån kommer aktörer med nära koppling till akademi, näringsliv och offentlig sektor att mötas och samverka för att tillsammans bidra till att utveckla och stärka regionen. Skellefteå Science City ansvarar för att utveckla innehållet i miljön och finns på plats sedan första mars. 

- Skellefteå Science Park är en samverkansarena för innovation, utveckling och kommersialisering säger Josefin Lundberg, tillförordnad VD för Skellefteå Science City och fortsätter:

- Vår uppgift är att samla aktörer, exempelvis genom att erbjuda aktiviteter, arbetsplatser och samverkansprojekt, för att tillsammans bidra till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. 

Miljön, som är just under 1000 kvm, innehåller bland annat konferensrum, eventarena, ergonomiska co-workingytor, möblerade kontor, tysta arbetsrum och komplett kontorsservice. Ett 50 tal personer kommer att ha Skellefteå Science Park som sin arbetsplats och en av de första aktörerna att flytta in i början på maj är IUC Norr. 

- Att finnas i en miljö där vi arbetar nära andra aktörer som också verkar för ökad tillväxt skapar ännu större möjligheter för oss att lyckas, säger Åsa Tjärnberg, VD, IUC Norr.

Skellefteå Science Park kommer att stå färdig i början av maj, då fler aktörer flyttar in.

- Vi för dialoger med ett flertal företag som verkar för att bidra till att utveckla och stärka regionen säger Josefin Lundberg.

Förutom aktörer med koppling till akademi, näringsliv och offentlig sektor är Skellefteå Science Park en miljö där innovationsstödjande aktörer, kunskapsintensiva bolag, industrisektorn, små- och medelstora företag samt personer med innovativa idéer möts och samverkar över branschgränser.  

 

Är du intresserad av att veta mer om Skellefteå Science Park? Besök oss på Laboratorgränd 9, Campus Skellefteå, där vi sitter på entréplan i K-huset. Eller kontakta oss så bokar vi in ett möte!

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.