Innovation

Framtidens innovationer behövs i Skellefteå

Skellefteå genomgår en unik samhällsomvandling som kräver både nytänkande och modiga initiativ. Det arbete som genomförs i Skellefteå har bidragit till att vi tagit ledningen i Europas klimatomställning - och då blir innovation viktigare än någonsin. Josefin Lundberg, COO på Skellefteå Science City, berättar hur vi jobbar med innovation för att bidra till den gröna omställningen.

Framtidens innovationer behövs i Skellefteå

Som kommunens innovations- och utvecklingsbolag är Skellefteå Science City en central aktör i att skapa rätt förutsättningar för innovation. Detta gör vi bland annat genom att driva en mängd olika utvecklingsprojekt inom områden som bidrar till att bygga ett hållbart och klimatsmart samhälle.
Ett exempel på ett sådant initiativ som bidragit till att driva utvecklingen framåt och sätta Skellefteå på kartan är ELIS programmet som är Skellefteå Science Citys utvecklingsprogram för elflyg. ELIS driver utvecklingen av elflyg och drönare och har blivit ett nav för forskning, utveckling och kommersialisering av elektrifierad luftfart. Läs mer om ELIS utvecklingsprojekt.

För att gynna innovationskraften hos regionens företag förmedlar vi även innovationscheckar med syftet att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften hos företag. Vi har även varit med och tagit fram ett digitalt verktyg - Innovationsanalysen - som organisationer och företag kan använda för att testa sitt innovationsklimat och få konkreta tips och råd på hur innovationer kan tillvaratas och bli verklighet. För att ytterligare stärka innovationsarbetet finns tre certifierade innovationsledare på Skellefteå Science City, som säkerställer att innovationsprocesser är effektiva och leder till önskade resultat.

Men vår roll sträcker sig längre än de specifika projekten. Skellefteå Science City spelar en central roll i att stimulera och driva fram nya idéer och projekt, ofta i samarbete över olika branscher och sektorer. För att skapa hållbara och innovativa lösningar är det viktigt att vi välkomnar en mångfald av organisationer och individer med olika bakgrund, ålder och kompetensnivåer genom att bland annat erbjuda mötesplatser på Skellefteå Innovation Park. Det är en del av bolagets expertis att sammanföra olika kompetenser och arbeta tillsammans mot gemensamma mål – mål som i sin tur främjar tillväxten i Skellefteå.

Vill du arbeta innovation och leda innovationsprocesser så söker vi just nu en Senior Innovationsledare. Sök redan idag!

Är du intresserad av att veta hur du kan ta dig och ditt företag klivet in mot att bli ett mer innovativt företag. Kontakta gärna mig så lotsar jag dig vidare. 

//Josefin Lundberg, COO på Skellefteå Science City

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.