Innovationsanalysen

Nytt verktyg hjälper företag att bli mer innovativa

Företagare i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har nu chansen att med ett enkelt digitalt verktyg ta tempen på sitt innovationsklimat. Verktyget är ett självskattningstest bestående av 29 frågor inom 8 olika områden.

Nytt verktyg hjälper företag att bli mer innovativa

– Det tar cirka sju minuter att svara på frågorna och efteråt får företagaren en analys med konkreta tips på hur de kan skapa förutsättningar där de tar tillvara på innovativa idéer och ser till att de blir verklighet, säger Josefin Lundberg, COO och innovationsledare på Skellefteå Science City.

I en gemensam satsning att stötta företag i sitt innovationsarbete har innovationsaktörerna Skellefteå Science City, Piteå Science Park och Bizmaker gått samman och utvecklat ett digitalt verktyg. Verktyget ”Innovationsanalys” ger företagen en vägledning i hur företagets innovationsförmåga kan stärkas. Analysen som genereras ger företagen en nulägesbild över hur de beaktar innovation, men också praktiska råd för att stärka företagens förmåga att tillvarata och främja innovation. De som vill kan också få fortsatt stöd av respektive science park i sin region.

– Verktyget riktar sig till små- och medelstora företag och även organisationer som tycker att innovation är viktigt, vare sig de redan jobbar med förändringsarbete och innovation och vill utvecklas mer eller om de precis är i startgroparna, säger Mona Sundin, affärsområdeschef Science Park på BizMaker.

Testet är kostnadsfritt och består av frågor inom områden som till exempel strategi, ledarskap och kultur, affärsmodell och varumärke samt omvärld och affärsmöjligheter.

– Innovationsarbete kan verka komplext och svårt men det behöver det inte vara. Det är ledningen på företagen som skapar förutsättningarna och deras ambition är avgörande för att arbetsplatser ska kunna arbeta med innovation, säger Johanna Blylod, verksamhetschef på Piteå Science Park.

Vilket företag som helst kan testa sin innovationsmognad.  Innovationsanalysen och innovationscheckar en del av Skellefteå Science Citys erbjudande att stötta företag att bli mer innovativa. 

– Företagets förmåga att tänka nytt är en nyckelfaktor för att bibehålla konkurrenskraft, anpassa sig till förändringar och uppnå långsiktig framgång. För att effektivt bedriva innovationsarbete krävs att företagets strategi, processer och företagskultur aktivt stödjer och främjar innovationsinitiativ, och med hjälp av innovationsanalysen får företagen tips på hur de kan göra just det, säger Josefin Lundberg på Skellefteå Science City.

 

Fakta Innovationsanalysverktyget:

  • Innovationsanalysen togs initialt fram av Skellefteå Science City, Piteå Science Park och RISE i projektet Intersective Innovation som syftade till att låta små- och medelstora företag i Norr- och Västerbotten testa metodik inom öppen innovation. Den versionen är nu vidareutvecklad.
  • Verktyget är baserat på den internationella innovationsstandarden ISO 56002, en vägledande standard för innovationsledning. Vägledningsstandarden kan användas som en checklista för att få i gång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, kommun eller annan organisation.

 

TESTA DIN INNOVATIONSMOGNAD – INNOVATIONSANALYSEN

Vill du få fortsatt stöd i ditt företags innovativa utveckling kontakta Skellefteå Science Citys certifierade innovationsledare: 

Josefin Lundberg, josefin@skellefteasciencecity.se, 076 800 45 42

Pernilla Lindmark, pernilla@skellefteasciencecity.se, 070 298 77 80

 

Läs mer om Innovationscheckarna

Läs mer om Skellefteå Science Citys certifierade innovationsledare

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.