Workshop: Framtidens drönarflygplats i Skellefteå

Flera aktörer samlades i veckan för att komma med förslag och diskutera hur den kommande drönarflygplatsen i Skellefteå kan skapa värde för företag, kommun och invånare. 

Workshop: Framtidens drönarflygplats i Skellefteå

- Här finns inga dåliga idéer utan syftet med dagen är att ur flera olika perspektiv lyfta frågeställningarna hur en drönarflygplats kan användas på kort och lång sikt, vilka tjänster som kan nyttja detta och vad marknaden vill ha för tjänster, säger Henrik Littorin, Program Manager på ELIS. 

 Deltagarna på workshopen kom från olika håll inom näringslivet, kommun och andra intresseorganisationer inklusive drönarföretaget Katla. Exempel på uppslag var allt från att använda drönarna till bärindustrin, sensoruppdrag, leverera reservkraft,  samt olika typer av tidskritiska transporter.

- Vi ser en drönarflygplats som en liten pusselbit i det stora logistiksystemet. För oss är det väldigt viktigt att få den här återkopplingen från olika representanter i samhället som gör att vi kan driva utvecklingen vidare, säger Henrik Littorin. 

Att drönarflygplatsen byggs i Skellefteå är ingen slump utan här finns möjligheter att genomföra tester i kallt och hårt klimat, luftrummet är relativt tomt och det finns transportutmaningar kopplade till att en stor del av befolkningen bor i glesbygd. 

- Det krävs mod av Skellefteå och andra aktörer som ser att det här kan vara en del av framtiden. Vårt mål är att ha en initial verksamhet på plats redan under nästa år, säger Henrik Littorin. 

 
ELIS är ett utvecklingsprojekt med en testbädd för batteri- och vätgasdrivet flyg där målet är att leda kommersialiseringen av elektrifierat flyg i Sverige och vara en viktig aktör på den internationella arenan för utveckling inom detta teknikområde.

Läs mer om ELIS

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

22 November 2023

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment.