Workshop: Framtidens drönarflygplats i Skellefteå

Flera aktörer samlades i veckan för att komma med förslag och diskutera hur den kommande drönarflygplatsen i Skellefteå kan skapa värde för företag, kommun och invånare. 

Workshop: Framtidens drönarflygplats i Skellefteå

- Här finns inga dåliga idéer utan syftet med dagen är att ur flera olika perspektiv lyfta frågeställningarna hur en drönarflygplats kan användas på kort och lång sikt, vilka tjänster som kan nyttja detta och vad marknaden vill ha för tjänster, säger Henrik Littorin, Program Manager på ELIS. 

 Deltagarna på workshopen kom från olika håll inom näringslivet, kommun och andra intresseorganisationer inklusive drönarföretaget Katla. Exempel på uppslag var allt från att använda drönarna till bärindustrin, sensoruppdrag, leverera reservkraft,  samt olika typer av tidskritiska transporter.

- Vi ser en drönarflygplats som en liten pusselbit i det stora logistiksystemet. För oss är det väldigt viktigt att få den här återkopplingen från olika representanter i samhället som gör att vi kan driva utvecklingen vidare, säger Henrik Littorin. 

Att drönarflygplatsen byggs i Skellefteå är ingen slump utan här finns möjligheter att genomföra tester i kallt och hårt klimat, luftrummet är relativt tomt och det finns transportutmaningar kopplade till att en stor del av befolkningen bor i glesbygd. 

- Det krävs mod av Skellefteå och andra aktörer som ser att det här kan vara en del av framtiden. Vårt mål är att ha en initial verksamhet på plats redan under nästa år, säger Henrik Littorin. 

 
ELIS är ett utvecklingsprojekt med en testbädd för batteri- och vätgasdrivet flyg där målet är att leda kommersialiseringen av elektrifierat flyg i Sverige och vara en viktig aktör på den internationella arenan för utveckling inom detta teknikområde.

Läs mer om ELIS

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.