THE GREAT NORTHERN ÄR FÖRST UT I SKELLEFTEÅ MED 5G

THE GREAT NORTHERN ÄR FÖRST UT I SKELLEFTEÅ MED 5G

"Projektets övergripande mål är att göra Övre Norrland till en av de naturliga innovationsmiljöerna för att utveckla och testa lösningar inom 5G för vård och omsorg. "

Projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland förväntas göra norra Sverige till en naturlig innovationsmiljö för utvecklandet av lösningar kopplade till 5G. Innovationshuset The Great Northern är en av projektets testbäddar och därmed först ut att erbjuda 5G i Skellefteå.

Att utveckla och testa lösningar inom 5G för hälso- och sjukvård
Syftet med projektet är att utveckla och testa nya innovativa lösningar som kan underlätta användningen av teknik inom sjukvården. Genom projektets testbäddar har små och medelstora företag, myndigheter och forskare möjlighet att testa 5G i verkliga miljöer. På så sätt förväntas projektet stärka och skapa nya innovationer inom branschen för trådlös kommunikation.

På lång sikt förväntas projektet också bidra till ett mer inkluderande samhälle samt skapa nya centrala mötesplatser och samarbetsmiljöer som lever vidare och vidareutvecklas efter att projektet avslutats i april 2023.

The Great Northern är först med 5G i Skellefteå
Som en av projektets testbäddar är The Great Northern först ut i Skellefteå med utbyggnaden av 5G-nätet. Huset är sedan tidigare en naturlig mötesplats och erbjuder utmärkta samarbetsmöjligheter för forskning, innovation och utveckling inom alla branscher och företag.

Med start från hösten kommer det vara möjligt att besöka The Great Northern för att testa och delta i demonstrationsmöjligheter av nästa generations nätverk. Förhoppningen är det ska leda till olika typer av banbrytande och innovativa 5G-tjänster och produkter.

Parter
Projektet ägs av Luleå tekniska universitet och drivs tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten samt de tre kommunerna Övertorneå, Luleå och Skellefteå. Därtill deltar Ericsson, Telia Company och Tieto EVRY i projektet. 

Huvudfinansiär
Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland, inom insatsområdet "Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation".

Projektperiod
Januari 2020 - april 2023

Läs mer om projektet här.

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

22 November 2023

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment.