Sveriges innovationssatsning

Skellefteå Science City blir en del av SustainGov

Under ledning av Mittuniversitetet ska Skellefteå Science City tillsammans med 14 andra myndigheter och organisationer ta fram nästa generations innovationsprogram. Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till SustainGov – och arbetet med att ta sig an offentlig sektors stora utmaningar inleds omedelbart.

Skellefteå Science City blir en del av SustainGov

Beslutet innebär att programmet SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet. Ytterligare medel kommer att skjutas till i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Därutöver tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget i storleksordningen 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering.

En av initiativtagarna till SustainGov är Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, och tidigare minister för högre utbildning och forskning:

– Det här är en fantastisk möjlighet för offentlig sektor att i samverkan kunna ställa om för en mer hållbar och robust framtid. Genom att vara innovativa och skapa nya arbetssätt, metoder och samarbeten kan vi åstadkomma en systemförändring och faktiskt hitta lösningar på de stora och komplexa samhällsutmaningar vi står inför, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Skellefteå Science City är en av organisationerna inom partnerskapet för SustainGov.

– Vi står mitt i en extraordinär samhällsomvandling där vi ska växa väldigt snabbt och samtidigt göra det hållbart. Skellefteå Science City ska bidra med den kompetens och erfarenhet som vi har inom innovationsledning, förändringsarbete och samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Genom SustainGov kan vi hitta lösningar på samhällsutmaningar och öka takten i den gröna omställningen, säger Anna Mård, vd Skellefteå Science City.

Beslutet idag innebär att 5 strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024.
Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripandesamhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer. Bakom Impact innovation står Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Vi skapar plattformen, sammanhangen, verktygen och insikterna som kommer att möjliggöra för verklig transformation, innovation och samhällseffekter på systemnivå. I programmet ingår att möjliggöra för offentlig sektors förflyttning från att göra saker rätt till att göra rätt saker, säger Mariell Juhlin, programchef SustainGov. 

Mittuniversitetet är koordinator för SustainGov som också involverar Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), DIGG, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.

Totalt satsas i storleksordningen 500 miljoner kronor per år från staten inom ramen för utlysningen Impact Innovation. Mer om detta och om de övriga innovationsprogrammen som blivit beviljade står att läsa på:
Impact Innovation - Sveriges innovationssatsning för 2030-talet.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.