ELIS program

Skellefteå stärker sin ledande position inom elektrifierat flyg

Går allt enligt planerna kan Skellefteå skriva historia vad gäller elektrifierad luftfart. Här kan till exempel några av de första flygningarna i Europa genomföras med ett niositsigt passagerarplan drivet på vätgas och vi får även inviga en av Europas största drönarflygplatser. Teamet på ELIS program med Henrik Littorin, Magnus Wiklund och Annelie Viksten berättar mer om de fortsatta planerna för elflyg i Skellefteå.

Skellefteå stärker sin ledande position inom elektrifierat flyg

Utvecklingsprogrammet kring elektrifierad luftfart i Skellefteå fortsätter att utvecklas i takt med ökade krav på hållbara transportlösningar. Skellefteå har speciella och unika förutsättningar att vara drivande i utvecklingen av elflyg, drönare och mobilitet, då alla komponenter finns på plats, som exempelvis drivande aktörer, forskning, aktivt näringsliv och en positiv kommunledning. Allt detta tillsammans med vårt kalla hårda klimat, gröna el och växande behov av hållbara transporter gör att vi kan ta en ledande position och vara en viktig aktör att driva utvecklingen framåt. Att världens hållbaraste pilotutbildning finns i Skellefteå i form av Green Flight Academy är en mycket viktig komponent. Det innebär att Skellefteå Airport är en de flygplatser i världen som har flest flygningar med elflygplan vilka dessutom har tillgång till 1MW elförsörjning för laddning.

I detta arbete är ELIS program en viktig part och för varje år fortsätter utvecklingsprogrammet kring elektrifierad luftfart att utvecklas. Fokus i arbetet ligger på att utveckla testbädden för batteri- och vätgasdrivet flyg på flygplatsen, att bygga och driftsätta drönarflygplatsen som byggs på Hammarängen samt att utveckla projekt som leder till snabbare kommersiell implementering av eldrivet flyg och drönare i Skellefteå och på andra ställen.

Arbetet med att etablera en systemdemonstrator för vätgasdrivet flyg i Skellefteå fortsätter. Projektet kommer att demonstrera hela värdekedjan i verkliga förhållanden. Från produktion av grön vätgas, transport till flygplatsen, hantering av vätgasen i flygplatsmiljö, tankning i flygplan samt flygningar till och från Skellefteå med ett niositsigt flygplan. För tillfället planeras de ansökningar om finansiering som kommer att krävas för att genomföra demonstratorn. Om tidplanen håller skulle de första testflygningarna kunna göras i slutet av 2026 och i så fall vara bland de allra första i Europa. Målet är sedan att så fort som möjligt kunna implementera vätgasdrivet regionalflyg till och från Skellefteå. Även batterielektriskt flyg utvecklas och här pågår forskningsprojekt med Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet samt kommersiella aktörer.

Efter sommaren kommer en av Europas största drönarflygplatser att stå färdig i Skellefteå. Det blir en unik miljö för test, utveckling och kommersialisering av drönare och relaterad teknik. Drönarflygplatsen kommer även att kunna hantera vertikalstartande farkoster för passagerartransport, så kallade eVTOL.

Drönarflygplatsen är unik på så vis att den är en del av stadsmiljön och även kommer att kunna fungera som en nod för kommersiell och samhällsnyttig drönarverksamhet så fort som luftrumsreglerna tillåter. I vinter kommer drönarflygningar att genomföras på drönarflygplatsen inom ramen för ett Vinnovaprojekt. Under sommaren kommer Skellefteå kommun att koppla upp sina egna drönare till Telias 5G-nät och en avancerad mjukvara för att planera och genomföra drönarflygningar kopplade till fastighetsunderhåll. Förhoppningen är att drönarflygplatsen ska bidra till en snabbare kommersialisering av samhällsnyttiga drönartjänster både lokalt, nationellt och internationellt.

Är du intresserad av att veta mer kontakta oss gärna.

//Henrik Littorin, Annelie Viksten och Magnus Wiklund på ELIS program

Read the article in English

Relaterade artiklar:
“Tänk globalt men agera lokalt”
Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport 

ELIS Program är ett utvecklingsprogram för elflyg med ambitionen att bli ett ledande nav inom forskning, utveckling och kommersialisering av elektrifierat flyg i Sverige och utanför. Programmet faciliteras av Skellefteå Science City och finansieras av Skellefteå Kraft, Skellefteå Airport och Skellefteå kommun.

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.