SPELINDUSTRIN EXPLODERAR I NORRA SVERIGE!

2019 var ett rekordår för spelindustrin i Norr- och Västerbotten. Antalet anställda har fördubblats och antalet företag har ökat med nästan 30%. Idag finns det ca 400 professionella spelutvecklare verksamma i ett 70-tal bolag och tillväxttakten är fortsatt hög trots Corona. 

SPELINDUSTRIN EXPLODERAR I NORRA SVERIGE!

Orsakerna till den snabba expansionen i norr är flera. 

– Under 2019 var antalet start-ups på samma höga nivå som 2018. Dessutom genomfördes flera nyemissioner i de mer etablerade studiorna, publika såväl som privata, samtidigt som vi fick flera studio etableringar av bolag som redan är verksamma fast i andra regioner, säger Lars Lindblom Arctic Game Lab. 

Under våren genomförde Arctic Game Lab den årliga uppföljningen av utvecklingen bland spelföretagen i regionen (Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå samt Boden) och siffrorna är verkligen glädjande. Sedan etableringen av Arctic Game Lab 2015, har spelindustrin expanderat från fem studios i Umeå med ett 60-tal medarbetare till dagens siffror med företag i samtliga fem kommuner inom Arctic Game Lab.  Vi har också företag inom andra branscher som nu har börjat satsa på att utveckla spel för att komplettera och stötta befintliga affärer. Det är den samlade effekten som gett oss denna explosionsartade utveckling.

Kompetensförsörjning

Enkäten visar även att kompetensförsörjning är den stora utmaningen. Därav att Arctic Game Lab arbetat intensivt med att etablera spelrelaterade utbildningar i regionen. Till hösten startar flera nya spelutbildningar inom regionen, vilket är ett välkommet tillskott och avgörande för en växande bransch.

– Målsättningen är minst 1000 spelstuderande i Norr- och Västerbotten. För att dessa studerande skall kunna bygga sina karriärer i norr jobbar Arctic Game Lab hårt med att knyta studenter till företag. Detta i form av olika typer av mötesplatser, praktikperioder och examensjobb, säger Magnus Johansson, Arctic Game Lab, som jobbat med att få hit de nya utbildningarna. 

Påverkan av Corona

Undersökningen gjordes innan Corona-krisen slog till, därför har även en uppföljning gjorts för att se hur Coronaviruset förändrat läget. Resultatet har varit positivt. Det man kan se är att spelbranschen är en bransch som förhållandevis har påverkats lite då företagen haft ett litet försprång i att de redan var anpassade till digitalt arbete. En stor majoritet upplever inte att corona påverkat verksamheten alls. Ett mindre antal upplever försämringar, främst i form av förseningar i olika typer av förhandlingar. Ungefär lika många företag upplever att Corona inverkat positivt på företaget ofta i form av ökad försäljning av spel eller i form av en ökad investeringsvilja.

Attraktiv bransch

Det är även viktigt att se att spelindustrin i norr även är attraktiv för utvecklare från andra länder. Andelen utrikes födda har dubblats från 7% till 14% och flera studios har bytt bolagsspråk till engelska under året. 

En ökad mångfald inom spelbranschen är oerhört viktigt och något som projektet hela tiden arbetar med. Minst lika viktigt är att bolagen lyckats jämna ut könsfördelningen. 

– Idag är var femte utvecklare en kvinna. Det är en siffra som är alldeles för låg. Givet att år 2016 endast var tionde var kvinna är det ändå ett bevis på att arbetet med att jämna ut könsfördelningen gett resultat, säger Therese Mossberg, kommunikatör på Arctic Game Lab. 

– Vi är dock inte nöjda förrän varannan utvecklare är tjej!

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.