Skellefteå Science City överlåter The Great Northern till kommersiell aktör

Skellefteå Science City överlåter The Great Northern till aktören House Be från och med 1 januari 2022. I och med överlåtelsen vässar vi vårt erbjudande och växlar upp arbetet med att rusta näringslivet för framtidens utmaningar. 

Skellefteå Science City överlåter The Great Northern till kommersiell aktör

Sedan The Great Northern invigdes i januari 2017 har Skellefteå Science City drivit och utvecklat verksamheten. I och med Skellefteås utvecklingsresa har intresset för huset ökat, vilket gör det naturligt att The Great Northern utvecklas vidare med annan aktör. 

– Att en kommersiell aktör som House Be är intresserade av det som vi tillsammans med våra medlemmar byggt upp är ett kvitto på vårt arbete och Skellefteås attraktionskraft, säger Josefin Lundberg, COO Skellefteå Science City.

Överlåtelsen är en trepartslösning där House Be framgent hyr fastigheten av Skellefteå Industrihus. För Skellefteå Science City möjliggör överlåtelsen ett ökat fokus på innovation och utveckling för ett växande Skellefteå.  

– För att möta de utmaningar som Skellefteå står inför ställs nya krav på samverkan, innovativa lösningar och företagsutveckling. Därför väljer vi att koncentrera vår närvaro till Campus Skellefteå och utveckla Skellefteå Science Park, en samverkansarena som ska stärka Skellefteås innovationskraft, säger Josefin Lundberg.

Etableringen av Skellefteå Science Park är därmed en del av de strategiska satsningar som görs för att skapa tillväxt, främja innovation och möta behovet av kompetensutveckling i Skellefteå. 

– Vi kommer att fokusera på att utveckla koncept och aktiviteter som främjar innovation och samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, lokalt såväl som nationellt,  säger Josefin Lundberg. 

Kopplat till blivande Skellefteå Science Park fortsätter arbetet med att driva och utveckla kluster inom Skellefteås styrkeområden. I dagsläget fokuserar vi på en växande spelbransch och kommersialisering av framtidens hållbara energilösningar.  

– Genom att stärka vår närvaro på campusområdet med både Skellefteå Game Camp och Skellefteå Science Park arbetar vi för att göra Campus till en naturlig mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och innovation, säger Josefin Lundberg, COO Skellefteå Science City.

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.