SCIENCE WEEK 2023

Skellefteå Science City talar på Science Week 2023

Vi delar vi med oss av goda exempel från Skellefteå under Science Week 2023! Eventet arrangeras av Södertälje Science Park och sträcker sig över 60 programpunkter om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.

Skellefteå Science City talar på Science Week 2023

Den 1-3 februari arrangeras Science Week i Södertälje, ett av årets viktigaste forum om hållbarhet. Här samlas akademi, näringsliv och offentlig sektor från hela landet för att hitta gemensamma lösningar på globala utmaningar. Linda Fransson och Ylva Billing, affärsutvecklare inom energi & mobilitet på Skellefteå Science City, deltar på plats för att exemplifiera hur Skellefteå sticker ut för att bidra till den gröna omställningen. 

Temat för året är Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Eventet är ett framtidsinriktat samhällsforum som kommer att lyfta några av de nationella initiativ som finns på plats eller är på gång för att vi ska klara av målen. Skellefteå Science City blev tillfrågade att vara en del av Science Week utifrån den unika samhällsomvandling som Skellefteå befinner sig mitt i och det arbete som vi gör kopplat till detta.

- Vi kommer prata om Skellefteås stadsomvandling och de stora krav som ställs på samhället för att lyckas med den gröna omställningen. Exempelvis kommer vi att synliggöra initiativ inom energi och mobilitet där Skellefteå just nu går först, säger Linda Fransson, affärsutvecklare på Skellefteå Science City.

Skellefteå står mitt i en revolutionerande omställning till ett elektrifierat och hållbart samhälle.

Europas största industrietablering har accelererat norra Sveriges roll som motor i den gröna omställningen. Vi ska växa extremt snabbt- och hållbart. För att lyckas måste samhällen, industrier, transportlösningar, energiflöden och samarbeten utvecklas. Så här jobbar Skellefteå för att lyckas!

Under Science Week kommer vi att introducera er för bland annat:

  • Arctic Center of Energy (ACE) som är ett kompetenscentrum för det hållbara samhällets energiomställning skapat av Luleå tekniska universitet, Northvolt, RISE, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun. ACE arbetar med hela batterivärdekedjan och samhällets omställning till en hållbar och elektrifierad energiförsörjning och de kompetensbehov som krävs för att detta ska hända.

  • ELIS (Elektrifierad luftfart i Sverige). Genom ELIS programmet så erbjuder vi utvecklare av teknologi lösningar för farkoster, vertiports och laddinfrastruktur att komma och testa i en verklig miljö. Det här är något unikt för Skellefteå och som gjort att vi snabbt fått ett stort intresse internationellt. "

Utöver vår medverkan på plats kommer vi även att samla representanter från det lokala näringslivet i en paneldiskussion för att ge en bild av utmaningarna vi möter, och hur vi kan samarbeta för att möta dessa. 

Du kommer kunna se våra programpunkter som sänds digitalt via Dagens Industri. Du kan redan nu anmäla dig till dessa eller någon av de andra 60 programpunkterna nedan. 

➔ Läs mer om Science Week och anmäl dig här!

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.