ELIS PROGRAMMET

Möter nya krav på effektiv laddning

För att möta de ökade kraven på elektricitet för laddning ute på flygplatserna ska parterna i samarbetsprojektet YourFlight utreda hur elförsörjningen kan tillgodoses på bästa sätt.

Möter nya krav på effektiv laddning

Framtidens flyg är beroende av att vi får elflyg att fungera och då krävs det att man kan tillföra energi till flygplatserna. Det kommer ställa ökade krav på ett redan pressat elnät. Projektet syftar till att i samverkan mellan Skellefteå Airport och Uppsala universitet undersöka hur energi ska tillföras, säger Martin Lindberg, doktorand vid avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet, som är delaktig i projektet.

Inom flygsektorn pågår en spännande elektrifieringsrevolution, där många flygplatser runt om i landet arbetar aktivt för att öka elektrifieringen och hållbarheten för flyget. I dagsläget är det endast tvåsitsiga elflyg som är certifierade för reguljär trafik, men den snabba utvecklingen inom batteriteknik öppnar dörrarna för att större eldrivna passagerarflyg kan bli elektrifierade inom de närmaste åren.

De nya elflygen ställer dock höga krav på flygplatserna när det gäller tillgång till elektricitet för laddning. För att möta detta behov finns olika alternativ, såsom att bygga ut elnätet till flygplatserna, att komplettera med lokala batterilager eller att generera förnybar el på plats.

Projektet YourFlight kommer att undersöka tre huvudfrågor som är centrala för övergången till elflyg och en hållbarare luftfart. För det första ska man utforska hur flygplatser kan möta det ökande behovet av elektricitet för elflyg och elfordon, vilket kan innebära användning av batterilager, utbyggnad av elnät eller andra innovativa lösningar. För det andra ska man titta på vilka hållbara innovationer inom batteridrivna elflyg, eVTOL och laddningsinfrastruktur som kan främja ett elektrifierat resande. Slutligen ska projektet analysera hur nationella förhållanden påverkar laddningsstrategier för elflyg vid flygplatser och vilka nya strategier som kan utvecklas för att möta dessa förutsättningar och behov.

På Skellefteå Airport kommer ett mobilt batterilager att användas för experiment och simuleringar för att ge en mer realistisk analys av elsystemet på en flygplats.

Förutom att driva fram tekniska innovationer förväntas denna satsning också stärka samarbetet och kunskapsutbytet mellan Uppsala universitet och Skellefteå Airport, genom ELIS programmet.

Projektet pågår i fyra år och finansieras av Trafikverkets FoI-portfölj för Luftfartsområdet.

Läs mer om ELIS programmet

Vill du veta mer kontakta Annelie Viksten, affärsutvecklare på ELIS program.

ELIS programmet - Skellefteå Science Citys utvecklingsprogram för elflyg - har ambitionen att bli ett ledande nav inom forskning och utveckling av elektrifierat flyg i Sverige och utanför.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.