Utbildning

Nya spelutbildningar till Arctic Game regionen

Nyligen kom resultatet från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka utbildningar som blivit beviljade, och för spelklustret Arctic Game blev det återigen storvinst. I landet beviljades endast tre helt nya spelutbildningar - och av dessa hamnade två i Skellefteå. De nya utbildningarna är Immersive Experience Creator - där man lär sig att skapa innehåll för VR/AR/MR och Dataanalytiker - digitala spel, upplevelser, produkter och tjänster. Dessutom gav myndigheten nytt förtroende och utökat antal studieplatser till  QA/Game tester (Futuregames) i Boden och VFX artist (Visual Magic) i Skellefteå.  

Nya spelutbildningar till Arctic Game regionen

– Kompetensförsörjningen en av de viktigaste pusselbitarna för att spelbranschen ska kunna fortsätta att växa. Som så många andra branscher är talangattraktion avgörande för fortsatt utveckling. Kompetenserna som finns inom spelindustrin är även ett viktigt komplement till övrig industri och breddar arbetsmarknaden, säger Daniel Wilén, cluster manager på Arctic Game. 

Regionen stärker därmed ytterligare sin position inom spelutveckling och med detta möjligheten att kompetensförsörja befintligt näringsliv och attrahera nya företag att etablera sig här. 

Arctic Game-regionen är nu, tillsammans med Skövde, klart störst i Sverige vad gäller antalet spelnära utbildningar och utbildningsplatser. 

En bransch i stark tillväxt

De senaste siffrorna från Dataspelsbranschen visar att spelbranschen har haft en stark tillväxt de senaste åren, och 2021 var något av ett rekordår med nya försäljnings-, vinst- och börskursrekord. 

Globalt är spel en industrisektor som är större än både film och musik tillsammans, där svenska spelbolag räknas som bland de bästa i världen. Den svenska spelindustrin har vuxit med i snitt 30% årligen i över mer än tio år och har i dagsläget mer än sju tusen anställda och omsätter över 35 miljarder (källa: Dataspelsbranschen: Spelutvecklarindex 2021).

Inom Arctic Game-regionen finns nu 10% av av landets spelbolag (67 st AB), och 250 anställda (enl Spelutvecklarindex 2021).

 

FAKTA:

Nya spelnära spelutbildningar i Skellefteå

  • Datorgrafik för spel och film, kandidat (180 hp, 3 år, Luleå Tekniska Universitet/Skellefteå). 

  • Dataanalytiker - digitala spel, upplevelser, produkter och tjänster (300 yhp, 1,5 år, Skellefteå YH)

  • Immersive Experience Creator (300 yhp, 1,5 år, Futuregames)

Fler utbildningsplatser i befintlig spelutbildning, Boden

  • QA/Game Tester (300 yhp, 1,5 år, Futuregames). Ytterligare tre intag beviljade med utökat antal studieplatser, från 30 till 35 per år.

Fler utbildningsplatser i befintlig spelutbildning, Skellefteå

  • VFX artist (500 yhp, 2,5 år, Skellefteå YH/Visual Magic). Ytterligare tre intag beviljade med utökat antal studieplatser, från 20 till 30 per år.

Totalt antal spelstuderande i respektive studieort:
Boden: 200+
Skellefteå: 600+

 

Läs mer här:

Myndingheten för Yrkeshögskolan: https://www.myh.se/nyhetsrum/nyheter/resultaten-i-den-senaste-ansokningsomgangen-inom-yh
Campus Skellefteå: http://www.campus.skelleftea.se/
Boden Game Camp: https://bodengamecamp.com/
Spelutvecklarindex: https://dataspelsbranschen.se/spelutvecklarindex

 

Arctic Game är en organisation som arbetar med att stärka spelbranschen i norra Sverige. Sedan 2016 pågår en regional satsning på spelbranschen i norra Sverige, där kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Boden ingår. Skellefteå Science City har uppdraget att driva den satsningen, med finansiellt stöd från kommunerna, regionerna och EU-projektet Innovation Game 2.0.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.