Qvarken Game Lab

Nya satsningar på spelindustrin i Kvarkenregionen

Qvarken Game Lab fortsätter jobba med att utveckla möjligheter för spelindustri på landsbygden i Finland och Sverige. Projektet som leds av Yrkeshögskolan Novia har fått finansiering av Botnia Atlantica. Partner i projektet är Centria Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Skellefteå Science City och Kramfors kommun.

- Det är viktigt att satsa på spelindustrin i våra regioner, eftersom den också bidrar till utvecklingen av annan kreativ industri. Vi ser att nätverksbyggandet mellan våra regioner i Kvarkenområdet är en nödvändighet för att konkurrera med storstadsregionerna. Qvarken Game Lab ska utveckla ett gränsöverskridande kompetenscenter och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete mellan regionerna.”, säger Tobias Björkskog, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia.

Spelindustri är en växande marknad och industrin har stor tillväxtpotential på landsbygden. Qvarken Game Lab stöder spelindustrin i Österbotten, Västerbotten och Norrbotten. Projektet kopplar ihop nätverk, skapar mötesplatser för kreativa verkstäder, arbetar med innovation med fokus på konkreta resultat samt arbetar strategiskt medjämställdhetsfrågor inom spelindustrin.

Innovation och konkurrenskraft inom branschen stärks genom att ta in mentorer och expertkompetens, arrangera kreativa rum såsom gamejams och hackatons, samt arbetar med riskkapital för att underlätta för möjliga investeringar.

Projektets fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om spelindustrin för att stärka spelbranschen såväl gränsöverskridande som lokalt.

Qvarken Game Lab är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi/ Experience Lab, Centria Yrkeshögskola, Skellefteå Science City samt Kramfors kommun. Projektet finansieras av Interreg Botnia Atlantica.

 

Finansiärer:

      

 

Fakta om projektet:

Projektnamn: Qvarken Game Lab

Insatsområde: Innovation

Specifikt mål: Utvecklade långsiktigt hållbara kompetenscentra.

Samordnande stödmottagare: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia (FI)

Övriga projektpartners:

  • Centria Yrkeshögskola (FI)
  • Åbo Akademi / Experience Lab (FI)
  • Skellefteå Science City (SE)
  • Kramfors kommun (SE)

Projekttidtabell: 2021-06-01 - 2022-06-30

Total projektbudget: 340.000 EUR

Connect Sverige öppnar kontor i Skellefteå

15 September 2023

Connect Sveriges uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång och agerar som ett kit mellan goda idéer och kapital. Miljön på Skellefteå Science Park blev ett naturligt val för att kunna att verka på en innovativ plats och möta människor över branschgränser, kulturer och områden.