Qvarken Game Lab

Nya satsningar på spelindustrin i Kvarkenregionen

Qvarken Game Lab fortsätter jobba med att utveckla möjligheter för spelindustri på landsbygden i Finland och Sverige. Projektet som leds av Yrkeshögskolan Novia har fått finansiering av Botnia Atlantica. Partner i projektet är Centria Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Skellefteå Science City och Kramfors kommun.

- Det är viktigt att satsa på spelindustrin i våra regioner, eftersom den också bidrar till utvecklingen av annan kreativ industri. Vi ser att nätverksbyggandet mellan våra regioner i Kvarkenområdet är en nödvändighet för att konkurrera med storstadsregionerna. Qvarken Game Lab ska utveckla ett gränsöverskridande kompetenscenter och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete mellan regionerna.”, säger Tobias Björkskog, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia.

Spelindustri är en växande marknad och industrin har stor tillväxtpotential på landsbygden. Qvarken Game Lab stöder spelindustrin i Österbotten, Västerbotten och Norrbotten. Projektet kopplar ihop nätverk, skapar mötesplatser för kreativa verkstäder, arbetar med innovation med fokus på konkreta resultat samt arbetar strategiskt medjämställdhetsfrågor inom spelindustrin.

Innovation och konkurrenskraft inom branschen stärks genom att ta in mentorer och expertkompetens, arrangera kreativa rum såsom gamejams och hackatons, samt arbetar med riskkapital för att underlätta för möjliga investeringar.

Projektets fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om spelindustrin för att stärka spelbranschen såväl gränsöverskridande som lokalt.

Qvarken Game Lab är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi/ Experience Lab, Centria Yrkeshögskola, Skellefteå Science City samt Kramfors kommun. Projektet finansieras av Interreg Botnia Atlantica.

 

Finansiärer:

      

 

Fakta om projektet:

Projektnamn: Qvarken Game Lab

Insatsområde: Innovation

Specifikt mål: Utvecklade långsiktigt hållbara kompetenscentra.

Samordnande stödmottagare: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia (FI)

Övriga projektpartners:

  • Centria Yrkeshögskola (FI)
  • Åbo Akademi / Experience Lab (FI)
  • Skellefteå Science City (SE)
  • Kramfors kommun (SE)

Projekttidtabell: 2021-06-01 - 2022-06-30

Total projektbudget: 340.000 EUR

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.