Arctic Center of Energy

Ny innovativ mötesplats utvecklas på Campus Skellefteå

Skellefteå Science City har fått uppdraget att koordinera arbetet med byggnationen av huset på Campus Skellefteå där bland andra Arctic Center of Energy (ACE) ska bedriva sin verksamhet. Skellefteå Science City kommer att bygga upp koncept och stärka intresset för det innovativa huset.

Ny innovativ mötesplats utvecklas på Campus Skellefteå

Foto: Arctic Center of Energy Skissförslag MAF

Det nya huset på campus blir både en symbol för samhällets elektrifiering och ett nytt landmärke i Skellefteå. Huset ska bli en levande mötesplats för forskning, utbildning och labbmiljöer samt testbädd för framtidens lösningar inom elektrifiering.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi fått förtroende av kommunen att leda utvecklingen av själva huset. Uppdraget ligger helt i linje med Skellefteå Science Citys syfte att bidra till det innovativa Skellefteå. Vi ser fram emot att samla kompetenser och spännande idéer för att utveckla den nya innovationsmiljön, säger Anna Mård, VD på Skellefteå Science City. 

Sanna Orellano

Sanna Orellano, Skellefteå Science City, kommer att ha rollen som processledare för att bygga upp konceptet för det nya huset. Hennes ansvar blir att leda och samordna verksamheter och hyresgäster till den nya miljön samt att utveckla innovativa lösningar för huset så att det i sig kan fungera som en testbädd. 

- Med det nya huset kan vi samla pågående och nya initiativ som befäster norra Sveriges ledarskap inom elektrifiering. Det blir en naturlig mötesplats och nästa steg i att kraftsamla kring Skellefteås och regionens bidrag till samhällets elektrifiering, säger Sanna.

- Det pågår en enorm samhällsutveckling i Skellefteå just nu och att stärka campus med ett center för utbildning och forskning med fokus på den nya framväxande industrin är central för vår fortsatta tillväxt. Att vi nu tar nästa steg i planerna för byggnaden och där Sanna blir kontaktperson på plats är välkommet säger Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun.

Fakta om Skellefteå Science City:

Skellefteå Science City är kommunens utvecklings- och innovationsbolag med uppdrag att accelerera innovation för tillväxt och grön omställning. Det övergripande målet är att bidra till att Skellefteå fortsätter att vara innovativt, hållbart och attraktivt med hög tillväxt. 

Detta genom att erbjuda metoder och processer för innovation, plattformar för samverkan, samt tillgång till nätverk, kompetens och kapital till små- och medelstora företag.


Läs mer om Arctic Center of Energy i Skellefteå kommuns pressmeddelande

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.