Anmäl ditt intresse och ta del av innovationscheckar

Vi förmedlar innovationscheckar - anmäl ditt intresse!

Under 2022 förmedlar Skellefteå Science City ett begränsat antal innovationscheckar i syfte att stärka innovationsförmågan, konkurrenskraften och skapa nya affärer hos små och medelstora företag. Nu kan du anmäla ditt intresse för att ta del av checkarna!

Vi förmedlar innovationscheckar - anmäl ditt intresse!

Skellefteå Science City är en av aktörerna som fått förtroendet att förmedla ett begränsat antal checkar till små- och medelstora företag. Checkarna bekostar extern kompetens i syfte att möjliggöra utvecklandet av nya idéer, stärka innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag. 

Vill ditt företag ta del av innovationscheckarna? Anmäl ert intresse här!

 

Checkarna förmedlas inom tre olika områden:

  1. Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
  2. Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
  3. Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Checkarna har initierats av Vinnova och bekostar extern kompetens upp till 100 000 sek inom områdena affärsutveckling och immateriella tillgångar. För infrastruktur bekostar checkarna upp till 400 000 sek. 

Mer info om innovationscheckarna finns att läsa här.

Vill du veta mer om vårt arbete med att förmedla innovationscheckar?
Välkommen att kontakta Josefin Lundberg