Intersective Innovation

METODER OCH VERKTYG FÖR ÖPPEN INNOVATION

METODER OCH VERKTYG FÖR ÖPPEN INNOVATION

Intersective Innovation lanserar metodbok innehållandes metoder och verktyg för öppen innovation. 

Mycket har gjorts kring öppen innovation – men väldigt lite när det gäller små och medelstora företag och enskilda firmor. Detta har Piteå Science Park, Skellefteå Science City och RISE tagit fasta på i projektet Intersective Innovation.  

Nästan alltid ligger fokus på storbolag, men faktum är att 96 procent av Sveriges företag har mindre än tio anställda.

- Att jobba strukturerat med innovation är viktigt för alla som vill växa och utvecklas, men för mindre företag som vill klara sig i en föränderlig värld är det en nödvändighet. Och det är just därför som vi gör den här boken säger projektledare Anna Mård.  

Det här är på samma gång en handbok och metodbok som ger dig som läser en introduktion till varför man ska jobba med öppen innovation i små och medelstora företag – och hur man gör det. Kanske jobbar du liksom vi i innovationsstödsystemet som möjliggöra, kanske är du rådgivare eller en entreprenör som vill få praktiska verktyg och hitta grunderna till ditt innovationsarbete. 

Vår förhoppning är att öppen innovation inom små- och medelstora företag blir ett växande forskningsområde framöver och att fler mindre företag börjar jobba strukturerat med innovation. Vi hoppas också att fler vågar prova öppen innovation och att jobba tillsammans med andra branscher, forskare och offentlig sektor – så kallad innovation i skärningspunkter. Den här boken är vårt bidrag i det arbetet, du kan ta del av innehållet via hemsidan intersectiveinnovation.se och även ladda ner boken som PDF här. 

 

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.