Accelerate Skellefteå

Lyckad satsning för nya energiinnovationer i Skellefteå

Acceleratorprogrammet Accelerate Skellefteå 2021/2022 är nu avslutat och  startupbolagen  Peafowl, Emulate och  Nrlyze har under fem månader arbetat med att vidareutveckla sina lösningar tillsammans med Skellefteå Kraft. Samarbetet bedöms som mycket lyckat. 

Lyckad satsning för nya energiinnovationer i Skellefteå

Skellefteå, med Skellefteå Kraft i spetsen, arbetar hårt med att utveckla hållbara energilösningar och acceleratorprogrammet är ett verktyg för att hitta nya lösningar för att innovera det befintliga energisystemet. Ett av de deltagande bolagen är Emulate som under perioden fått möjlighet att vidareutveckla sin lösning av virtuellt batteri tillsammans med Skellefteå Kraft i en verklig miljö- och tillsammans med Skellefteå Krafts kunder.  

– Vi har deltagit i många svenska och amerikanska acceleratorprogram och Accelerate Skellefteå håller absolut världsklass, bland det absolut bästa vi har upplevt. säger Shawn Lamei, CEO, Emulate Energy.

 – Tillsammans med Emulate har vi haft ett nära och intensivt arbete för att utveckla en lösning som förmedlar energin när den bäst behövs. Via Emulates lösning kan vi ”samla ihop” energi som inte används för stunden, lagra den (via det ”virtuella batteriet”) för att i nästa steg skicka den vidare till en kund som har ett större behov just där och då, på så sätt används energisystemet effektivare beskriver Magnus Brodin, Affärsutvecklare Skellefteå Kraft.

Reaktionerna från Skellefteå Krafts kunder har också varit enormt positiva. 

– Över 100 av våra kunder har deltagit i projektet, klart över vår förväntan fortsätter Magnus. 

– Framgångsfaktorn när vi nu summerat årets program har helt klart varit att varje bolag har erbjudits en möjlighet att testa sina lösningar i verklig miljö, ett annars svårt steg att ta för ett ungt bolag i uppstart och också det som gör Accelerate Skellefteå till en unik satsning i norra Sverige säger Sanna Orellano, Energy Cluster manager Skellefteå science city. 

Att Skellefteå just nu utgör en av Europas mest spännande platser för utveckling av nya innovationer som främjar den gröna omställningen visar även årets Acceleratorprogram. Över 50 idéer som kan bidra till omställningen har utvärderats under programmets gång.

 

Se även Accelerate Skellefteås webbsida:
www.accelerateskelleftea.com

 

 Accelerate Skellefteå erbjuder startups med ideer inom energiförvaring, mobilitet och elektrifiering att delta i utvecklingsprogrammet. Konceptet Accelerate Skellefteå har utvecklats i samarbete med Skellefteå Kraft, EIT InnoEnergy och Skellefteå Science City.  Partners för 2021 års program är Boliden, Data Ductus och Skellefteå Kraft. Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

22 November 2023

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment.