Skellefteå Science Park

Stärkt innovationskraft på Skellefteå Science Park när LTU Business flyttar in

Affärsutvecklingsbolaget LTU Business växlar upp ordentligt i Skellefteå. Dels genom att anställa fler personer men även genom att byta miljö. Från och med 30 september hittar ni dem på Skellefteå Science Park!

Stärkt innovationskraft på Skellefteå Science Park när LTU Business flyttar in

- Vi har en stor efterfrågan på våra tjänster, i synnerhet innovation och samverkan med universitetet. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra anställda och våra kunder en inspirerande mötesplats, säger Sofia Gullholm, affärsutvecklare och områdeschef på LTU Business i Skellefteå.

LTU Business, som ägs av Luleå Tekniska Universitet, har kontor på samtliga av universitetets campusorter och verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.  

- Vi har sedan start sett LTU Business som en prioriterad aktör för Skellefteå Science Park. Tillsammans med Arctic Business har vi nu möjlighet att stärka samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor ytterligare, säger Anna Mård, VD på Skellefteå Science City.

Skellefteå Science Park är en plattform för att växla upp innovationskraften, tillväxten och accelerera utvecklingen av en mer hållbar och innovativ region. Med LTU Business spetskompetens att stötta tidiga faser av kommersialisering och forskningsresultat ökar även möjligheterna att stärka samverkan mellan näringsliv och akademi.

Syftet med Skellefteå Science Park som mötesplatsen lyfts även fram som en central och viktig fördel i arbetet med just innovation och utveckling.

- Att mötas är vad som driver forskning och innovation framåt och resulterar på sikt i fler nya företag eller avknoppningar från universitetet. Fler möten leder i sin tur till nya arbetstillfällen, investeringar och skatteintäkter för Skellefteå, avslutar Sofia Gullholm, områdeschef Västerbotten på LTU Business.

Om LTU Business
LTU Business är experter på innovationsledning och stöttar idébärare, entreprenörer och små- och medelstora företag att utveckla innovationer, affärsstrategier och samarbeten. Genom innovationskontoret vid Luleå Tekniska Universitet har 

Bolaget ägs via LTU Holding av Luleå Tekniska Universitet och syftar även till att främja samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. 


Vill du veta mer om Skellefteå Science Park?
Välkommen att kontakta Pernilla Lindmark

Connect Sverige öppnar kontor i Skellefteå

15 September 2023

Connect Sveriges uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång och agerar som ett kit mellan goda idéer och kapital. Miljön på Skellefteå Science Park blev ett naturligt val för att kunna att verka på en innovativ plats och möta människor över branschgränser, kulturer och områden.