Norra Sverige kraftsamlar för att locka amerikanska företag

Det regionsöverskridande samarbetet Soft Landing North Sweden öppnar dörrarna för att gemensamt kunna möta de utmaningar norra Sverige står inför i den gröna omställningen. På konferensen Bifrost Summit 2024, Silicon Valley, presenterades regionens tillgångar och kompetens, med syfte att locka amerikanska företag till etablering i norra Sverige.

Norra Sverige kraftsamlar för att locka amerikanska företag

Norra Sverige har tagit position som epicentrum för Europas gröna omvandling med pågående industriella investeringar som når historiska nivåer. En summa på 1100 miljarder SEK investeras de kommande 20 åren i regionen, vilket innebär att internationella investerare och företag som strävar efter hållbarhet och innovation får upp ögonen för regionen.

– Vi har utmärkta förutsättningar med ledande företag, unika testbäddar, universitet och ett starkt innovationssystem för de företag och investerare som är engagerade i en hållbar framtid, säger Anna Mård, vd på Skellefteå Science City.

En nyligen återvändande delegation från konferensen Bifrost Summit 2024 i Silicon Valley, Kalifornien, bestående av representanter från Skellefteå Science Park, Piteå Science Park, Luleå Science park, LTU Business och Invest i Norrbotten, har marknadsfört Norra Sverige som en attraktiv plats för internationella företag att etablera sig.

Valet av Kalifornien som plats för eventet är ingen slump. Delstaten är nämligen känd för sitt arbete inom den gröna omställningen och har flera projekt och företag som jobbar med att ställa om energisystemet i USA. Dessutom invigdes ett svenskt konsulat veckan innan konferensen med syftet att ytterligare stärka samarbetet mellan Sverige och USA kring den gröna omställningen.

Under konferensen höll delegationen ett sidoevent på Nordic Innovation House för att lyfta fram Norra Sverige som en attraktiv marknad för etablering och visa på dess potential för amerikanska företag, intressenter och finansiärer. Fokus låg på att locka företag verksamma inom områden som vätgasproduktion och skogsindustrin, då dessa branscher har betydande fördelar av att etablera sig i norra Sverige.

– Det fanns ett stort engagemang och nyfikenhet på möjligheterna i norra Sverige. Det var också värdefullt att få ett kvitto på att man internationellt ser att Norden har tagit en ledande position i den gröna omställningen och att vi jobbar med rätt saker, förklarar Linda Fransson, affärsutvecklare inom Energi på Skellefteå Science City.

I nästa steg bjuds intresserade och matchande företag in till norra Sverige och Demo North Summit som genomförs i maj. Det veckolånga programmet kombineras med platsbesök, möten med lokala nyckelspelare och en introduktion om hur en potentiell softlandningsprocess genomförs.

Bifrost Summit 2024 och alla partners, däribland Soft Landing North Sweden,  syntes även på Times Square i New York tack vare Nasdaq som var en stor partner till konferensen.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.