The Yes Way

Jämställdhet, mångfald och inkludering avgörande för Skellefteås samhällsomvandling

Vi befinner oss just nu i en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner där regionens attraktionskraft för nya talanger, nya bolag och etablerade bolag som växer på en internationell marknad är avgörande. Skellefteå Science City har under 2022 haft förmånen att delta i "The Yes Ways" utvecklingsprogram inom jämställdhet, mångfald och inkludering.

Jämställdhet, mångfald och inkludering avgörande för Skellefteås samhällsomvandling

Foto f.v: Therese Mossberg, communication manager, Josefin Lundberg, COO 

Med många förändringar i bolaget såsom ny VD och ny miljö (Skellefteå Science Park) stod vi inför ett större strategiskt arbete där hela bolaget skulle se över strategier, handlingsplan, policies, mm, och där JMI-frågorna (jämställdhet, mångfald och inkludering) var självklara att integrera.  Via utvecklingsprogrammet har vi fått arbeta och implementera jämställdhet, mångfald och inkludering i vår affärsplan. 

Jämställdhet, mångfald och inkludering viktiga i den förändring som näringslivet i Skellefteå genomgår

För att vi ska lyckas med den samhällsomvandling vi står inför, är jämställdhet, mångfald och inkludering avgörande. Ska vi som plats vara attraktivt måste vi gå från ord till handling och verkligen visa att vi jobbar med frågan, vi tar JMI-frågan på allvar.

Skellefteå Science City som organisation måste vara föregångare, men också kunna stötta och vägleda de organisationer som behöver hjälp att komma igång. Genom denna utbildning har vi fått en möjlighet att genom vårt arbete kunna fungera som hävstång till SME:s i regionen. Här spelar alla aktörer inom stödsystemet en viktig roll. 

Skellefteå Science Citys jämställdhetsarbete framåt 

Det viktigaste vi tagit med oss från utbildningsprogrammet är att JMI är en ledningsfråga och måste vara en del av organisationens övergripande strategier. Att det är en del av organisationens utvecklingsfrågor och inget man någonsin "blir klar" med. Det är även en fråga där alla inom organisationen måste bidra, så det inte blir en fråga för en person eller grupp att “lösa”. Vi har nu integrerat JMI i policies, affärsplan, handlingsplan och våra KPI'er. 

Vi har haft oerhörd hjälp och inspiration av de andra deltagarna i programmet, samt den stöttning och handledning vi fått via The Yes Way.

Kunskaperna vi tar med oss från programmet kommer att komma till nytta i samtliga projekt vi arbetar med, men även ge oss en djupare förståelse och möjlighet att påverka i våra samarbeten med SME's i regionen. 

 

The Yes Ways utvecklingsprogram pågick under hela 2022 och de andra deltagarna var: ALMI nordeXpression Umeå och Region Västerbotten. Connect Sverige öppnar kontor i Skellefteå

15 September 2023

Connect Sveriges uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång och agerar som ett kit mellan goda idéer och kapital. Miljön på Skellefteå Science Park blev ett naturligt val för att kunna att verka på en innovativ plats och möta människor över branschgränser, kulturer och områden.