Innovationscheckar

Skellefteå Science City upphandlar lokal expert och växlar upp arbetet med IP-checkar

Zacco har vunnit Skellefteå Science Citys upphandling för att ge affärsstrategisk rådgivning kring immateriella tillgångar. Deras expertis kommer exklusivt avropas vid förmedling av innovationscheckar och är ett steg mot att växla upp arbetet med förmedlingen av IP-checkar till små- och medelstora företag. 

Skellefteå Science City upphandlar lokal expert och växlar upp arbetet med IP-checkar

Innovationscheckarna har initierats av Vinnova och bekostar extern kompetens inom områdena immateriella tillgångar (IP), affärsutveckling och infrastruktur upp till 100 000 sek i syfte att stärka små- och medelstora företag. Skellefteå Science City är inne på sitt andra år som intermediär och vill genom upphandlingen växla upp arbetet med att förmedla IP-checkar. 

- De allra flesta företagen oavsett bransch har immateriella tillgångar som bör hanteras mer strategiskt. Genom att förstå värdet av sina immateriella tillgångar och hur dessa kan användas kan företag förbättra sin lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt. Därför valde vi att upphandla en expert på området, säger Josefin Lundberg projektledare för arbetet med innovationscheckarna på Skellefteå Science City.

Även om immateriella tillgångar i sig inte är något nytt så har de i takt med digitaliseringen, ny teknik och tekniska innovationer blivit blivit allt mer värdefulla och därmed viktigare att ha kontroll över.

- En stor del av ett företags värde och konkurrenskraft finns i deras immateriella tillgångar. På samhällsnivå ser vi dessutom att investeringar i immateriella tillgångar står för en ökande andel av de totala investeringarna i ekonomin och är därmed en avgörande faktor för fortsatt ekonomisk tillväxt, säger Johanna Forsgren Israelsson, Senior Partner på Zacco i Skellefteå. 

➔ Lunchföreläsning om immateriella tillgångar den 1 juni

Torsdag den 1 juni kl. 11:30-12:30 bjuder vi in till en kostnadsfri lunchföreläsning på temat immateriella tillgångar. Lär dig mer om hur du identifierar, skyddar och hanterar dem samt hur de stärker dina konkurrensfördelar och skapar värde i ditt företag.

Dessutom får du veta ännu mer om möjligheten att ta del av 100 000 sek för att med stöd från Zacco utveckla en affärsstrategi för just era immateriella tillgångar. 

Anmäl dig här!


➔  Vill du veta mer om möjligheterna med innovationscheckarna? Läs mer här!
Du är även välkommen att kontakta Josefin Lundberg 


Kort om immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar innefattar alla tillgångar som inte är fysiska. Det kan vara affärsresurser som varumärken, avtal, affärsstrategisk data eller information, affärshemligheter, medarbetares specialistkompetenser, samarbetspartners, etc. De uppstår vanligen när företagen spenderar resurser på något som inte är fysiskt, men som ändå tillför värde. Genom att ha kontroll på sina immateriella tillgångar har man en chans att stänga ute konkurrenter från att kopiera sina lösningar och varumärken. 

Företag som jobbar med exempelvis spel, IT, läkemedel, kulturella och kreativa näringar består till största del av immateriella tillgångar. IP-checken stöttar företaget att identifiera sina immateriella tillgångar och utveckla en strategi för att beräkna, säkra och hantera dem. 

 

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

22 November 2023

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment.