ARCTIC GAME

Regional satsning på branschöverskridande samverkan genom spetsteknik

Med fokus på spetsteknik, branschöverskridande samverkan och innovation i skärningspunkter ska projektet Intersective Game stärka utbytet mellan spelbranschen, industrier och andra organisationer i Norr- och Västerbotten. 

Regional satsning på branschöverskridande samverkan genom spetsteknik

Projektet Intersective Game, som är en del av spelklustret Arctic Game, har som övergripande mål att etablera ett testbäddskluster inom spelmetodik och teknologi. Genom testbäddarna ska projektet skapa fler möjligheter till samverkan över branschgränser mellan små- och medelstora företag, forskningsaktörer samt offentlig sektor eller andra personer som kan gynnas av att lära mer om spetsteknik. 

- Ökat användande av spetsteknik bidrar till snabbare lösningar på komplexa problem, stärkt innovationskapacitet och konkurrenskraft. Men för att lyckas behöver vi öka kunskapen om teknikens möjligheter och användningsområden, säger Pernilla Lindmark, projektledare Intersective Game vid Skellefteå Science City. 

Projektet fokuserar på avancerade tekniker som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Extended Reality (XR). Dessa används exempelvis för att visualisera idéer inom arkitektur och design, stödja rehabilitering och terapi, träna i farliga situationer, samt förbättra film- och spelupplevelser.

- Vi bara skrapat på ytan för teknikens användningsområden. Genom projektet hoppas vi kunna bidra till stärkt teknik- och tjänsteutveckling inom såväl spelnära branscher som annan industri, säger Pernilla Lindmark.

Förutom Skellefteå deltar även Umeå, Luleå och Boden i projektet. Genom att arrangera Hackathons, Game Jams, föreläsningar, events och workshops bidrar projektet till ökad kunskapen kring spetsteknologi och spelmetodik, samtidigt som nya samarbeten och oväntade synergier uppstår – samarbeten som förhoppningsvis föder nya innovativa pilotprojekt.

Vill du veta mer om Intersective Game? 
Vänligen kontakta Pernilla Lindmark  


Kort om projektet

Intersective Game är ett 3-årigt ERUF ÖN projekt med Skellefteå Science City som projektägare. Projektet medfinansieras även av Region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå kommun och Boden Business Park. 

Målet är att etablera ett testbäddskluster inom spelteknik med flexibla och samverkande innovationsmiljöer som via innovation i skärningspunkter och ökat utbyte mellan sektorer stärker teknik- och tjänsteutvecklingen inom spelbranschen och annan industri. 

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.