ARCTIC GAME

Regional satsning på branschöverskridande samverkan genom spetsteknik

Med fokus på spetsteknik, branschöverskridande samverkan och innovation i skärningspunkter ska projektet Intersective Game stärka utbytet mellan spelbranschen, industrier och andra organisationer i Norr- och Västerbotten. 

Regional satsning på branschöverskridande samverkan genom spetsteknik

Projektet Intersective Game, som är en del av spelklustret Arctic Game, har som övergripande mål att etablera ett testbäddskluster inom spelmetodik och teknologi. Genom testbäddarna ska projektet skapa fler möjligheter till samverkan över branschgränser mellan små- och medelstora företag, forskningsaktörer samt offentlig sektor eller andra personer som kan gynnas av att lära mer om spetsteknik. 

- Ökat användande av spetsteknik bidrar till snabbare lösningar på komplexa problem, stärkt innovationskapacitet och konkurrenskraft. Men för att lyckas behöver vi öka kunskapen om teknikens möjligheter och användningsområden, säger Pernilla Lindmark, projektledare Intersective Game vid Skellefteå Science City. 

Projektet fokuserar på avancerade tekniker som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Extended Reality (XR). Dessa används exempelvis för att visualisera idéer inom arkitektur och design, stödja rehabilitering och terapi, träna i farliga situationer, samt förbättra film- och spelupplevelser.

- Vi bara skrapat på ytan för teknikens användningsområden. Genom projektet hoppas vi kunna bidra till stärkt teknik- och tjänsteutveckling inom såväl spelnära branscher som annan industri, säger Pernilla Lindmark.

Förutom Skellefteå deltar även Umeå, Luleå och Boden i projektet. Genom att arrangera Hackathons, Game Jams, föreläsningar, events och workshops bidrar projektet till ökad kunskapen kring spetsteknologi och spelmetodik, samtidigt som nya samarbeten och oväntade synergier uppstår – samarbeten som förhoppningsvis föder nya innovativa pilotprojekt.

Vill du veta mer om Intersective Game? 
Vänligen kontakta Pernilla Lindmark  


Kort om projektet

Intersective Game är ett 3-årigt ERUF ÖN projekt med Skellefteå Science City som projektägare. Projektet medfinansieras även av Region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå kommun och Boden Business Park. 

Målet är att etablera ett testbäddskluster inom spelteknik med flexibla och samverkande innovationsmiljöer som via innovation i skärningspunkter och ökat utbyte mellan sektorer stärker teknik- och tjänsteutvecklingen inom spelbranschen och annan industri. 

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.