MOTION CAPTURE

En frukost med framtidens teknik i fokus

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av labben på Campus i Skellefteå där motion capture är riggat för användning.

En frukost med framtidens teknik i fokus

Motion capture är en teknik som används för att registrera och digitalisera mänskliga rörelser. Detta görs genom att sätta markörer på en persons kropp och filma deras rörelser med specialiserade kameror. Data från markörerna används sedan för att skapa realistiska animationer i blanda annat film, spel och inom medicinsk forskning. 

Under frukosten presenterades två studentprojekt där eleverna använt sig av tekniken för att slutföra sina projekt. 

Projektet Bobby är ett samarbete mellan Edelviks folkhögskola i Burträsk (filmscenografi och attributmakeri) och Luleå Tekniska Universitet (Datorspelsutveckling och programmering). Eleverna på Edelviks folkhögskola började projektet med en gestaltningsuppgift där både miljöer och karaktärer modellerades upp i mindre skala. Efter kontakt med Luleå Tekniska Universitet och deras utbildning Datorspelsutveckling och programmering scannades miljöerna och karaktärerna in i 3D och sattes i rörelse med hjälp av motion capture. Ur samarbetet föddes projektet Bobby som enligt plan kommer att bli ett framtida spelprojekt.

Projektet presenterades av Tora Jacobsson, Anna Tofilovski, Albin Isaksson och Eh Soe.   
 

Det andra studentprojektet Clay visades upp av elever från Luleå Tekniska Universitet vid utbildningen Datorspelsutveckling och programmering. I detta projekt var både tid och manskap en bidragande faktor till att använda sig av motion capture. Under två månader kunde gruppen producera material som annars skulle tagit dubbelt så lång tid att animera för hand.

Projektet presenterades av Carl Holgersson, Karolina Hesoun, Josef Allberg och Johannes Rausch. 

– Syftet med frukosten var att inte bara visa upp en innovativ labbmiljö i Skellefteå som hittills varit relativt okänd, men också att öka förståelsen för möjligheterna med motion capture-tekniken, och hur den kan appliceras inom olika branscher. Från avancerad rörelseanalys med millimeterprecision inom idrott och medicin, till skapandet av realistiska animeringar inom film, musik och spelutveckling, berättar Pernilla Lindmark affärsutvecklare och projektledare på Skellefteå Science City och Arctic Game.

Arctic Game är ett regionalt spelkluster som drivs av Skellefteå Science City. Klustret arbetar med att skapa en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.

Utmaningar med tillstånd för drönarflygningar

22 May 2024

Alla testanläggningar för autonom luftfart runt om i Europa har sin egen speciella inriktning, men alla brottas med samma hinder. Det blev tydligt när representanter för Skellefteå Droneport deltog i nätverksträffen som European UAS Test Centre Alliance nyligen arrangerade i Amsterdam.