Energimyndigheten:

Insatser för kommersialisering av energiinnovationer

Skellefteå Science City är en av de innovationsmiljöer som Energimyndigheten valt ut för att arbeta med att öka fokus, både lokalt och regionalt, på energiområdet och stärka investerare samt små och medelstora företag genom olika insatser. 

Insatser för kommersialisering av energiinnovationer

Norr- och Västerbotten är en global nod för den energiintensiva industrin, tack vare sin extremt höga produktion av förnybar energi i form av vatten- och vindkraft. Regionen har just nu ett stort antal etableringar som genomförs. Europas största vindkraftpark, Europas största batterifabrik samt en fossilfri framställning av stål som sätter regionen i absolut framkant på en hållbar industri. Därtill kommer vår region att omfattas av industriella investeringar fram till år 2045 på 700 miljarder kronor. Där framför allt LKAB beräknas göra stora investeringar. 

– Skellefteå är ett nav inom den gröna energiomställning och då är energiinnovationer av största betydelse. Det känns därför väldigt glädjande att vi är en av de aktörer som i samarbete med Luleå Science Park, Piteå Science Park och Arctic Business har blivit utvalda av Energimyndigheten att genomföra uppdraget Insatser för kommersialisering av energiinnovationer, säger Peter Sundberg, Cluster Manager på Skellefteå Science City. 

För att lyckas med omställningen av energisystemet behöver samverkan ske i större omfattning än som sker i samhället idag. Värdeskapande samarbeten, utbyten av kompetens, erfarenheter, idéer och främjande av entreprenörskap är aktiviteter som genom stödet ska bidra till denna samverkan.

– Arbetet kommer att omfatta kunskapshöjande insatser som workshops och seminarier, identifiering av nya marknader och finansieringsmöjligheter för innovativa lösningar, förberedande för internationalisering bland annat, fortsätter Peter. 

 

 

FAKTA Om uppdraget från Energimyndigheten:

Energimyndigheten arbetar för att innovationer från svenska företag ska bidra till ett hållbart energisystem i Sverige och globalt. Aktiviteterna ska på sikt leda främjande av svenska företag som utvecklar och kommersialiserar innovativa produkter och tjänster som bidrar till närings-, energi- och klimatpolitiska mål.

Avtalet löper på två år och innovationsmiljöerna delar på 18 miljoner. Det finns möjlighet att förlänga avtalet på ett år och då skjuts ytterligare 9 miljoner till. Inom ramen för upphandlingen ges också möjlighet till stöd för, att arbeta aktivt med jämställdhet genom aktiviteter såsom exempelvis utbildningar för diversifierade team eller investerarnätverk fokuserade på kvinnliga investerare.

De samordnande innovationsmiljöer som Energimyndigheten tecknar avtal med är:

  • Uppsala Innovation Centre
  • NetPort Science Park
  • Johanneberg Science Park
  • Linköping Science Park
  • STING
  • Science City Skellefteå

Utöver dessa ingår även flertalet organisationer såsom exempelvis Connect Uppsala, Ignite Sweden, Blekinge Business Incubator, LEAD, Chalmers Ventures, KTH Innovation och Arctic Business Incubator, Business Sweden med många fler i tillhörande aktörs konstellationer.

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.