Innovators' Book Club: SCS om Batterifabriken

"Det som hänt här har inte riktigt hänt än", så uttrycker sig Skellefteås planeringschef Lars Hedqvist om den förvandling som Skellefteå genomgår. Under senaste Innovators' Book Club diskuterades vilka nyckelfaktorer som leder Skellefteå mot framtidslandet.

Innovators' Book Club: SCS om Batterifabriken

Hur gick det till när Sveriges största industriprojekt hamnade i Skellefteå? 

Svaret följer som en röd tråd genom hela boken Batterifabriken - Skellefteå och resan mot framtidslandet. Författaren Anders Steinvall skildrar hur olika beslut, strategier och mod blandats med operativt arbete och skickligt ledarskap för att lyckas med uppgiften att leda Skellefteå från en medelstor stad i mediaskugga till att nu ha hela världens strålkastarljus riktade mot sig.

Berättelsen tar däremot sin början i en helt annan utgångspunkt, en rätt dyster tid som präglade Skellefteå under början av 2000-talet med utflyttning, tappad framtidstro och låg svansföring bland invånarna. Idag är situationen en helt annan. Genom intervjuer med personer som på ett eller annat sätt varit avgörande för beslutet av batterifabrikens lokalisering förstår vi vad som avgjorde att Skellefteå skulle bli platsen för Sveriges största industriprojekt.  

Många utmaningar kvarstår fortfarande vilket Steinvall också tar upp i boken, exempelvis hur man ska attrahera alla de tusentals nya Skellefteåbor som behövs i framtidslandet. Det kommer att krävas mycket för att lyckas med den stora förvandling som Skellefteå genomgår. Men som Skellefteås planeringschef Lars Hedqvist uttrycker det; "det som hänt här har inte riktigt hänt än".

Skellefteå Science City uppmanar alla som är intresserade av samhällsutveckling och är nyfikna på hur det egentligen gick till när ett av världens mest hajpade bolag kom till stan att läsa boken. Batterifabriken är dels en samtidshistoria över det som händer hos oss just nu, men kan också användas som en bruksanvisning i hur man förändrar ett samhälle.

Är du nyfiken på att veta mer om oss på Skellefteå Sciene City och vad vi jobbar med? Delta i nästa bokklubb eller kontakta oss!

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

22 November 2023

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment.