Innovationscheckar

Utdelning av innovationscheckar: så blev resultatet 2022

Små- och medelstora företag har under 2022 haft möjlighet att vända sig till Skellefteå Science City för att ta del av innovationscheckar till ett värde av 100 000 sek. Syftet med checkarna är att utveckla nya idéer, stärka innovationsförmågan och öka konkurrenskraften. Resultatet? Toppbetyg!

Utdelning av innovationscheckar: så blev resultatet 2022

2022 presenterades Skellefteå Science City som en av landets utvalda aktörer som fått förtroendet att dela ut innovationscheckar. Checkarna har initierats och finansieras av Vinnova och bekostar extern kompetens inom områdena affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar upp till 100 000 SEK i syfte att stärka små- och medelstora företag. 

Under året har över 30 bolag tagit kontakt med Skellefteå Science City och visat intresse för checkarna. Totalt förmedlades 15 innovationscheckar till företag i Norr- och Västerbotten inom bland annat tillverkningsindustrin, medtech och spelbranschen. 

Nu har det första året utvärderats och feedbacken från mottagarna är väldigt positiv. 

- Mottagarna meddelar att checkarna bland annat bidragit till att de har kunnat vara först ut med att lansera helt nya produkter inom sina branscher och de har bidragit till finansiering av större satsningar som annars inte vore möjliga, säger Josefin Lundberg, projektledare för förmedlingen av innovationscheckarna vid Skellefteå Science City.

De flesta av checkarna har gått till att validera nya produkter och tjänster, exempelvis tekniska aspekter, affärsmöjligheter eller målgruppskännedom. Vid utvärderingen uttrycker mottagarna bland annat att resultaten från checkarna kommer ha direkt betydelse för deras konkurrenskraft, skynda på tillväxten och bidra till att stärka deras varumärken. 

- Enligt utvärderingen har checkarna skapat direkt nytta i bolagen. Mottagarna anger att det är ett konkret stöd som kommer bidra till att skapa nya intäkter, säger Josefin Lundberg.

På frågan "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera checkförmedlaren till någon annan?" får Skellefteå Science City 9,5 poäng av 10 möjliga och beskriver att de blivit bemötta med bland annat öppenhet, lösningsorienterat fokus och hög verkningsgrad.

Intresseanmälan för att ta del av innovationscheckar under 2023 öppnar inom kort!

Vill du också ta del av medel för att utveckla en idé, stärka er innovationsförmåga och öka er konkurrenskraft? Välkommen att kontakta Josefin Lundberg eller läs mer här för att veta mer om innovationscheckarna!

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.