INNOVATIONSCHECKAR

Innovationscheckar för 44 miljoner kronor ska stärka små och medelstora företag

I slutet av förra året blev det klart att Skellefteå Science City och Swedish Incubators & Science Parks (SISP) har fått förtroendet från Vinnova att förmedla innovationscheckar till små och medelstora företag.

Sammanlagt förmedlas 44 miljoner kronor som ska gå till att stärka Sveriges innovations- och tillväxtbolag.

Innovationscheckar för 44 miljoner kronor ska stärka små och medelstora företag

Swedish Incubators & Science Parks-medlemmarna Piteå Science Park, Arctic Business, Luleå Science Park, Boden Business Park och Skellefteå Science City har fått förtroendet från Vinnova att förmedla innovationscheckar till små och medelstora företag i Norr-och Västerbotten. 

– Via Swedish Incubators & Science Parks ger vi nu chansen till små och medelstora företag i Norrbotten att innovera smart för ökad tillväxt, säger Tore Johnsson, vd Luleå Science Park.

Checkarna kan bekosta extern kompetens inom tre olika områden; affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som befinner sig i en innovationsfas har chansen att söka innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. Checkarna förmedlas via utvalda förmedlare i Sverige där Piteå Science Park, Arctic Business, Luleå Science Park, Boden Business Park och Skellefteå Science City ingår.

– Det är fantastisk möjlighet som vi har fått att tillsammans kunna stötta företag i deras affärsutvecklings- och innovationsresa, säger Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare Boden Business Park.

Arbetet med beredning och beslut beräknas starta nu under mars månad och sedan fortlöpa under 2022.

– Skellefteå befinner sig i en väldigt expansiv fas just nu med alla stora industrietableringar. Innovationscheckarna kan vara en hjälp för små och medelstora företag att testa sina idéer och vara en del av den stora industriomvandling vi ser just nu, säger Annelie Viksten, affärsutvecklare på Skellefteå Science City.

 

Förmedlare av innovationscheckar i Norrbotten och norra Västerbotten

Skellefteå Science City – Skellefteå
Kontaktperson: Josefin Lundberg, COO 
josefin@skellefteasciencecity.se
076-800 45 42

Arctic Business – Kiruna, Luleå, Piteå och Skellefteå
Kontaktperson: Kristina Öhman, project manager och IPR specialist
Kristina.ohman@abi.se
070-378 32 10

Boden Business Park – Boden
Kontaktperson: Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare
michaela@bodenbusinesspark.se
070-206 63 84

Luleå Science Park – Luleå
Kontaktperson: Tore Johnsson, vd
tore@luleasciencepark.se
070-365 96 84

Piteå Science Park – Piteå
Kontaktperson: Ulf Westerberg, innovationsledare
ulf.westerberg@piteasciencepark.se
070-537 22 00

 

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.