GÖR INNOVATIONSARBETET INKLUDERANDE – NY GUIDE BERÄTTAR HUR

Hur kan en mångfald av människor och perspektiv tillvaratas i utvecklingen av framtidens varor, tjänster och verksamheter? Det berättar en ny praktisk guide för inkluderande innovation som projektet Intersective Innovation och innovationsforskaren Malin Lindberg tillsammans tagit fram. Guiden ger konkreta verktyg och metoder för hur företag och verksamheter kan utveckla sina affärer med hjälp av andra företag och kompetenser.

GÖR INNOVATIONSARBETET INKLUDERANDE – NY GUIDE BERÄTTAR HUR

− Genom att involvera personer från olika branscher och bakgrunder i innovationsarbetet går det att ta tillvara på fler perspektiv, idéer och lösningar. Det gör att nya produkter och tjänster kan bli mer värdefulla och värdeskapande för målgruppen, säger Malin Lindberg, forskare inom inkluderande och innovation och organisation.

Sökandet efter nya vägar och möjligheter är en hög prioritet hos många företag, i och med omvärldens ständiga utveckling och förändring. Projektet Intersective Innovation sätter fokus på öppen och inkluderande innovation och olika metoder för innovationsdriven affärsutveckling.

− När olika människor och perspektiv möts kan vi skapa en mer mångfacetterad förståelse av samhällets utmaningar och behov. Det gör det enklare att förstå vilka sorters lösningar som har störst potential att skapa mervärde i människors liv, förklarar Anna Mård, projektledare för Intersective Innovation.

Nu har insikterna från projektet sammanställts i en guide som företag och andra verksamheter kan använda som ett mångfaldsverktyg i sitt innovationsarbete: En vägvisare till praktiska insatser – Inkluderande innovation i skärningspunkter. Guiden kan användas vid innovationsutveckling och vid innovationsfokuserade projekt, evenemang, kommunikation och liknande.

− En fördel med guiden är att den är konkret och ger praktiska tips och metoder för hur man kan jobba mer inkluderat i sitt innovationsarbete, säger Malin Lindberg.

Guiden kan du ladda ner här: Guide Inkluderande Innovation

 

För mer information, kontakta:

Anna Mård, projektledare Intersective Innovation
anna.mard@piteasciencepark.se
070-580 85 70

Malin Lindberg, innovationsforskare och författare till En vägvisare till praktiska insatser – Inkluderande innovation i skärningspunkter

Internationella experter till Arctic Games nya satsning

22 February 2024

Arctic Game Masterclass är ett nytt initiativ utformat för att underlätta kunskapsdelning inom spelklustret. Med noga utvalda internationella experter för att ge relevant och inspirerande kunskap som kan appliceras i det dagliga arbetet.

Vätgasevent lyfter framtidens gröna omställning i norra Sverige

15 February 2024

De var en fullbokad dag med en stark känsla av framåtanda när frågan om vätgasens roll i det moderna samhället lyftes på vätgaseventet i Luleå Science Park. En fråga som blivit alltmer aktuell i takt med den ökade medvetenheten om behovet av hållbara lösningar.

Projekt för drönarfrakt på Skellefteå Droneport

14 February 2024

Ett nyskapande projekt har startat vid Skellefteå Droneport med målet att utföra förkommersiella tester för drönarfrakt. Projektet innefattar en systemdemonstrator som integrerar samhällsdialog, teknologi, affärs- och hållbarhetsaspekter samt tillstånd och regler för att samordna och möjliggöra framsteg inom området.