FORTSATT FÖRTROENDE FÖR SATSNING PÅ ÖPPEN INNOVATION

Projektet Intersective Innovation 2.0 har beviljats stöd från den Europeiska regionala strukturfonden. Projektet kommer att drivas i samverkan mellan Skellefteå Science City och Piteå Science Park.

FORTSATT FÖRTROENDE FÖR SATSNING PÅ ÖPPEN INNOVATION

Intersective Innovation – öppen innovation i skärningspunkter
Intersective Innovation har fått fortsatt förtroende att jobba vidare med öppen innovation och innovation i skärningspunkter mellan olika branscher och sektorer. Piteå Science Park är projektägare och projektet drivs i samverkan med Skellefteå Science City.

– Det känns fantastiskt roligt att få fortsätta utveckla den regionala satsningen på öppen innovation i Norrbotten och Västerbotten, säger Anna Marklund, ny projektledare för Intersective Innovation på Piteå Science Park. Den kunskap vi har byggt upp kring öppen
innovation för små och medelstora företag har uppmärksammats nationellt och nu får vi chans att vidareutveckla kompetensen och jobba mer fördjupat med regionens företag.


Innovation i skärningspunkter har pekats ut som en viktig framgångsfaktor för innovationsarbetet både på nationell och regional nivå. Forskning visar att innovationer
oftare uppstår i skärningspunkter mellan olika discipliner, branscher och sektorer.


 Med Intersective Innovation har vi möjlighet att bygga ett kompetenscentrum för öppen innovation och innovation i skärningspunkter i norra Sverige tillsammans med Skellefteå Science City, vilket kommer att vara väldigt viktigt för både tillväxten i regionen och de samhällsutmaningar vi står inför, avslutar Anna Marklund.


Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

 

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.