FORTSATT FÖRTROENDE FÖR SATSNING PÅ ÖPPEN INNOVATION

Projektet Intersective Innovation 2.0 har beviljats stöd från den Europeiska regionala strukturfonden. Projektet kommer att drivas i samverkan mellan Skellefteå Science City och Piteå Science Park.

FORTSATT FÖRTROENDE FÖR SATSNING PÅ ÖPPEN INNOVATION

Intersective Innovation – öppen innovation i skärningspunkter
Intersective Innovation har fått fortsatt förtroende att jobba vidare med öppen innovation och innovation i skärningspunkter mellan olika branscher och sektorer. Piteå Science Park är projektägare och projektet drivs i samverkan med Skellefteå Science City.

– Det känns fantastiskt roligt att få fortsätta utveckla den regionala satsningen på öppen innovation i Norrbotten och Västerbotten, säger Anna Marklund, ny projektledare för Intersective Innovation på Piteå Science Park. Den kunskap vi har byggt upp kring öppen
innovation för små och medelstora företag har uppmärksammats nationellt och nu får vi chans att vidareutveckla kompetensen och jobba mer fördjupat med regionens företag.


Innovation i skärningspunkter har pekats ut som en viktig framgångsfaktor för innovationsarbetet både på nationell och regional nivå. Forskning visar att innovationer
oftare uppstår i skärningspunkter mellan olika discipliner, branscher och sektorer.


 Med Intersective Innovation har vi möjlighet att bygga ett kompetenscentrum för öppen innovation och innovation i skärningspunkter i norra Sverige tillsammans med Skellefteå Science City, vilket kommer att vara väldigt viktigt för både tillväxten i regionen och de samhällsutmaningar vi står inför, avslutar Anna Marklund.


Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

 

Electromagnetic compatibility – Open Area Test Site in Skellefteå

22 November 2023

Welcome to learn more about electromagnetic compatibility (EMC) in electric aviation and other fields. EMC is an important piece of the puzzle to enable electrification of the transport sector, allowing new electrified technologies to co-exist and function in relation to other new and old equipment.