1-2 juni 2022, Skellefteå

Sverige kraftsamlar under Energy ConFusion

Elektrifieringen i ljuset av klimatkrisen: tänker vi tillräckligt stort? Det är temat på årets Energy  ConFusion, som anordnas i Skellefteå den 1–2 juni. Konferensen fäster stor vikt vid ett nyskapande koncept som utgår från utmanande diskussioner, publikinteraktion och  engagemang med deltagarna i centrum. Energy ConFusion 2022 arrangeras av North Sweden  Cleantech i samarbete med Power Circle, och anmälan öppnar idag.

Sverige kraftsamlar under Energy  ConFusion

Vi står mitt i en revolutionerande omställning till ett elektrifierat och hållbart samhälle – en  omställning som sätter hård press på vårt elsystem och kräver innovation, samarbete, nya  affärsmodeller och en storskalig kompetenshöjning. Omställningen utmanar inte minst vår förmåga  att föreställa oss framtiden: att våga ompröva gamla sanningar om energipriser, energiflöden och  vem som tar vilken roll när gränserna mellan energi, transport och industri suddas ut och ritas om. 

Energy ConFusion 2022 går av stapeln den 1–2 juni i Skellefteå på Sara Kulturhus.  Skellefteå står just nu mitt i en unik samhällsomvandling tack vare europas största industrietablering som har accelererat Skellefteås och norra sveriges roll som motor  i den gröna omställningen.

– Vi är jätteglada att äntligen kunna arrangera Energy ConFusion 2022 efter 2 års pademistopp. Under konferensen kommer vi dels utbyta samtal kring hur de nya gröna indsutrietbaleringarna i norr påverkar hela det nationella energibehovet men också erbjuda en möjlighet att ta del av de gröna projekt som drivs i vår region inom energiområdet, säger Sanna Orellano, Energy cluster manager Skellefteå Science city

Under de två dagarna samlas aktörer  från flera olika branscher, offentlig sektor och framtidens nya innovativa bolag, som tillsammans  utgör den nya energibranschen. Med utgångspunkt i den elektrifieringsvåg som nu sker i norra  Sverige kommer vi tillsammans föra en utmanande och framåtsyftande dialog om den stora omställningen som en hållbar elektrifiering medför.

Programmet är uppdelat på två dagar, där den första dagen utgår från ett nyskapande koncept med publikdrivna seminarier med utmanande paneler och stort fokus på interaktivitet, engagemang och  diskussion. Under konferensens andra dag bjuds publiken in till studiebesök hos regionens  innovativa industriaktörer.

Nytt för i år är att konferensens främst vänder sig nationellt och att Power circle går in som medarrangör.

– Elektrifieringen innebär att energisektorn står inför en stor omställning, och den engagerar hela tiden flera branscher och aktörer som behöver dela kunskap och nätverk, våga tänka  nytt tillsammans och hitta nya sätt att samverka. Därför är vi på Power Circle glada att gå in  som medarrangörer till årets Energy ConFusion, och få testa ett nytt spännande  konferensformat som bjuder in till samtal och interaktion, säger Anna Wolf, elsystemexpert  och tf. vd för Power Circle.

–  Att samarbeta med Power circles är inspirerande och ger oss möjligheten att ta del av ett hyper relevant nätverk och insikter inom elektrifieringen och bäddar för riktigt spännande dialoger. Säger Sanna Orellano, Energy cluster manager Skellefteå Science city/North Sweden Cleantech.

 

Anmälan till konferensen öppnar måndag 21 mars. Medverkande panelister meddelas löpande.

www.energyconfusion.com/

 

Energy ConFusion är en innovativ mötesplats och konferens för en hållbar framtid. Konferensen  arrangeras årligen som ett tvådagarsevent i norra Sverige, och tar avstamp i publikdrivna diskussioner  om elektrifiering och smarta energilösningar som möjliggör den gröna omställningen.

 

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform som stödjer affärsutvecklingen av bolag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Satsningen genomförs och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Vakin, Bostaden, Umeå Kommunföretag, RISE Processum, Skellefteå Science City, Arctic Business, Uminova Innovation och Kompetensspridning i Umeå.

Vi söker en projektledare

03 July 2024

Vill du leda spännande innovationsprojekt inom energiområdet? Vi söker en projektledare som kan driva projekt framåt, samordna teamet och säkerställa att finansiärernas krav uppfylls. Ansök nu och bli en nyckelspelare i vårt arbete mot hållbara energilösningar!

Vi söker en affärsutvecklare

01 July 2024

Har du ett entreprenöriellt driv, brinner för den gröna omställningen och lätt för att bygga nätverk? Då kan du vara den vi söker! Ansök nu och bli en del av vårt drivna team.