Bothnia Green Energy

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Bothnia Green Energy.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

Det finns flera skäl till att stärka samverkan inom energisektorn i Kvarkenregionen. Vi vill säkerställa en hållbar och stabil energiförsörjning och tillsammans öppna upp samarbetet mellan politiken, akademin och energibolagen, säger Ann-Christine Schmidt, ansvarig för forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft.  

Kvarkenrådets styrelse har tillsatt olika beredningsgrupper för att få extra stöd inom vissa områden.  Beredningsgruppen för energi blev den andra gruppen som tillsattes för att stärka samarbetet inom regionen och skapa en plattform för samtal mellan politiken, akademin och energibolagen. Inom gruppen kommer en energiagenda och en årlig handlingsplan att tas fram.

Vi vill säkerställa en hållbar och stabil energiförsörjning och tillsammans öppna upp samarbetet mellan politiken, akademin och energibolagen.

Kvarkenrådets vision är att Kvarkenregionen ska göra det mest meningsfulla globala avtrycket genom nordiskt samarbete, och en av fem nyckelfrågor som medlemsorganisationerna har pekat ut är att främja den gröna omställningen i regionen.

– Energiberedningen har en central roll i detta arbete. De genomför konkreta aktiviteter och initiativ som bidrar till regional utveckling och gränsöverskridande samarbete. Beredningens arbete säkerställer också att samarbetet fortsätter och hålls vid liv även när det inte finns aktuella projekt som samlar aktörerna, säger Veronica Berg, Kvarkenrådets utvecklingschef.

Även representanter för organisationer som inte är medlemmar i Kvarkenrådet EGTS kan ingå i beredningsgrupperna.  Det är för att kunna lyssna in behov och idéer från fältet så effektivt som möjligt och säkerställa att samarbetsinitiativen har en regional eller lokal beställning och mottagare.

– Kvarkenrådet främjar samarbete över sektorsgränserna för att ta fram nya lösningar på komplexa problem. Vi arbetar tillsammans med akademi, näringsliv och andra offentliga institutioner för att skapa synergier och innovationer som kan leda till verklig samhällsförändring. Att tillsätta beredningsgrupper som denna är möjligt tack vare vår organisationsform EGTS och ett konkret exempel på hur vi tillämpar den för oss relativt nya organisationsformen, berättar Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör.

Läs mer om diskussionerna kring energisektorns utmaningar och möjligheter på Kvarkenrådets årsmöte.

Beredningsgruppen för energi kommer att bestå av följande ledamöter från Kvarkenrådets styrelse:

 • Joakim Strand (ordförande)
 • Richard Carstedt (vice ordförande)
 • Stina Mattila och Evelina Fahlesson.

Energibolagens och universitetens representanter kommer att delta i beredningsgruppen enligt ett roterande system.

Från regionens energibolag har följande ledamöter utnämnts:

 • Jan Ridfeldt, VD för Umeå Energi
 • Stefan Damlin, VD för Vasa Elektriska
 • Joachim Nordin, VD för Skellefteå Kraft
 • Kirsi Hautala, VD för Karleby Energi.

Från universiteten har följande personer utnämnts:

 • Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik från Åbo akademi
 • Dieter Müller, vice rektor för Umeå universitet
 • Hans Erik Nilsson, vice rektor för Mittuniversitetet
 • Margareta Groth, prefekt vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet.

Skellefteå Science City är en av åtta parter i projektet Bothnia Green Energy som drivs av North Sweden Cleantech.

Läs mer om projektet Bothnia Green Energy 

Foto: Julia Rahikka

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.

Utmaningar med tillstånd för drönarflygningar

22 May 2024

Alla testanläggningar för autonom luftfart runt om i Europa har sin egen speciella inriktning, men alla brottas med samma hinder. Det blev tydligt när representanter för Skellefteå Droneport deltog i nätverksträffen som European UAS Test Centre Alliance nyligen arrangerade i Amsterdam.