DET HÄR KAN SKELLEFTEÅS NYA ETABLERINGAR INNEBÄRA

DET HÄR KAN SKELLEFTEÅS NYA ETABLERINGAR INNEBÄRA

Effektivare användning av skattemedel, stärkt industriell konkurrenskraft, nationell synlighet och lättare att upptäcka risk för t.ex. cancer. Det är alla exempel på vad Skellefteås nya aktörer kan innebära för invånarna.

– Skellefteå Science City har på senaste tiden skapat strategiska allianser med starka varumärken som RISE, EIT InnoEnergy och AI Sweden. De här aktörerna ger stort värde för både befintligt näringsliv och etableringar, säger Johnny Högberg, VD för Skellefteå Science City.

Att nationella aktörer väljer att etablera sig här kan innebära mycket i framtiden för invånarna. Det kan bli lättare för företag att dra till sig arbetskraft. Det finns också en stor möjlighet till kompetensutveckling och talangrekrytering.

– Det attraherar även investerare och företag som vill finnas där det finns samverkan bland aktörer. Så på det stora hela skapar dessa etableringar stor attraktionskraft för Skellefteå som stad.

AI-algoritmer upptäcker risk för bröstcancer

 Det nyaste tillskottet är AI Sweden som nu etableras på flera orter i Sverige. AI Sweden jobbar med Artificiell Intelligens (AI), vilket i kort innebär att man nyttjar stora mängder data som innehåller information som man inte kan se med ögat. Men som man med hjälp av algoritmer kan förstå bättre. 

AI Sweden vill att Skellefteå ska stärkas genom lokala AI-aktiviteter samt få tillgång till nationella resurser och erfarenheter.
 – Det ska finnas ett inflöde till Skellefteå från allt det goda. Staden blir då attraktivare för de som vill starta företag här. Och redan befintliga företag kan behålla och stärka sin konkurrenskraft.

Startups och ingenjörsbolag ska också kunna synas nationellt. Vi vill sprida de goda exempel som görs i kommunen eller på myndigheter. För Skellefteå skulle det senare innebära att det får en spridning i hela landet. AI Swedens etablering i Skellefteå gör att det kommer att hända intressanta saker, säger Anders OE Johansson, Senior Project Manager på AI Sweden.

Det finns många områden där AI kan effektivisera för Skellefteborna. Både inom industrin, landsting och kommun.

– Vår närvaro i Skellefteå skulle kunna innebära att man, med hjälp av AI, till exempel kan effektivisera kommunärenden eller hur skattemedel används. Sjukvården har också stor nytta av AI. Här har man nu lättare att till exempel hitta risk för bröstcancer på tagna bilder. Algoritmer indikerar att något är fel baserat på en stor mängd data. Något som man kanske inte skulle upptäcka annars. Och för industrin kan det innebära att man kan automatisera och få effektivare underhållsarbeten.

2800 experter samlat
En annan aktör som funnits i Skellefteå några år är RISE SMF (Research Institutes of Sweden). Här finns tillgång till expertis och labbmiljöer i alla möjliga områden, från trälabb till maskinprovning och livsmedelslabb.

– Vi hjälper till med många olika saker. Det kan vara allt från företag som vill blanda betong billigare, att tillverka isolerglas i fönster som ska väldigt gamla ut, till certifieringar av visir nu i Corona-tider.  Det funkar oftast så att företag har en utmaning och vi rotar och ser om vi har experter inom just det. Det finns såklart konsultfirmor som gör detta också men de har sällan den expertis som RISE har, säger Adam Wikström, affärsutvecklare för RISE. Och det är inte så svårt att förstå, då RISE sitter på totalt 2800 experter och 130 test- och demonstrationsmiljöer.

Under året har också EIT InnoEnergy, med sju lokalkontor i Europa, etablerat sig i Skellefteå. EIT InnoEnergy stöttar startup-företag och innovationsprojekt som sysslar med energi och el. De har sedan starten 2011 satsat mer än 400 miljoner euro i innovationsaktiviteter och hjälpt startup-företagen att få fram 160 miljoner euro i extern finansiering. 
– EIT InnoEnergy har som målsättning att bli den accelerator för kompetensutveckling och kompetensförsörjning och samhällsutveckling som behövs för Northvolt-etableringen och den ”nyindustrialisering” som följer med den enorma etableringen. En viktig del i den klustersatsning på energi som Skellefteå Science City jobbar med, säger Johnny Högberg.

EIT InnoEnergy satsar just nu, tillsammans med Skellefteå Kraft och Skellefteå Science City, för att stärka ekosystemet inom förnybar energi i Skellefteå. Ett samarbete där startups i hela Europa som sitter på idéer inom bland annat energilagring, mobilitet, flexibilitet i elnätet och elektrifiering erbjuds att delta i ett utvecklingsprogram, Accelerate Skellefteå.

EIT InnoEnergy är en stark europeisk drivkraft som kopplar samman utbildning, forskning och näringsliv inom hållbar energi. Med programmet Accelerate Skellefteå vill man öka antalet nya innovativa bolag att ansluta sig till det växande ekosystemet i regionen.

– Potentialen för att bygga upp ett ekosystem i Skellefteå som kan visa vägen för Europas omställning till ett hållbart energisystem är stort och vi ser ett behov av att hjälpa entreprenörer och startups att hitta vägen till Skellefteå och visa på de enorma möjligheterna, säger Kenneth Johansson, vd på EIT InnoEnergy.

Har uppgift att locka kapital och kompetens
Skellefteå Science City har funnits i fem år och jobbar bland annat med att locka hit aktörer och samarbetspartners för att utveckla innovationsstödsystemet.
– Vi är ett kommunalt bolag men agerar oftast i skärningspunkten mellan offentlighet, näringsliv och akademi.  Det märks inte minst på styrelsesammansättningen. Skellefteå är en stad där det händer mycket just nu och vi har i uppgift att locka hit aktörer men även riskkapital och kompetens. Med den transformation som Skellefteå nu befinner sig i är vi ständigt på jakt efter nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter.

En frukost med framtidens teknik i fokus

27 May 2024

I projektet Intersective Game anordnades frukosten Arctic Game Breakfast på temat motion capture. Deltagarna som både kom från näringslivet och akademin fick lyssna på inspirerande projekt skapade med tekniken samt gå en rundvandring i ett av mocap-labben på Campus i Skellefteå.

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

27 May 2024

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

Norra Sveriges gröna industrialisering i fokus på nationell konferens

23 May 2024

I år hölls den nationella konferensen Sveriges Innovationsriksdag i Boden och Luleå med temat Grön Industrialisering - Framtidens samhälle. Eventet pågick under tre dagar och var helt slutsålt med 330 deltagare. Dagarna fylldes med sitevisits kombinerat med intressanta talare, valbara spår, paneldiskussioner, spontana möten och inte minst nätverkande.