Skellefteå Science Park

Fler spännande aktörer ansluter sig till Skellefteå Science Park

Efter några års frånvaro gör Coompanion Västerbotten comeback i Skellefteå. Från och med Januari 2023 förstärker de sitt team med placering på Skellefteå Science Park!

Fler spännande aktörer ansluter sig till Skellefteå Science Park

På Skellefteå Science Park möts akademi, näringsliv och offentlig sektor för att tillsammans skapa förutsättningar för en mer hållbar och innovativ region. Sedan årsskiftet är den innovativa arenan även hemvist för Coompanion som återigen etablerat en nod i Skellefteå.

- Med den samhällsomvandling som sker i Skellefteå just nu känns det helt rätt att Coompanion återigen finns på plats som en pusselbit i de samverkansprocesser som pågår mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle, säger Jonas Lundh, Projektchef på Coompanion Västerbotten. 

Coompanion främjar start och utveckling av företag, föreningar och sociala innovationer. De erbjuder samhällsentreprenörer kostnadsfri rådgivning, information och utbildning med utgångspunkt i de kooperativa principerna och den sociala hållbarheten.

- För att lyckas med den gröna omställningen och skapa hållbar tillväxt i regionen behöver vi samverka på bred front. Coompanion är experter på att få människor att samarbeta runt samhällsviktiga frågor och kommer bidra med nya lösningar och tankesätt, säger Anna Mård, VD på Skellefteå Science City. 

Sedan tidigare finns bland annat Arctic Business, LTU Business, Automation Region och IUC Norr på Skellefteå Science Park. Till skillnad från dessa aktörer som verkar nära akademi och industri har Coompanion specialiserat sig på samhällsentreprenörskap, social innovation och hållbar tillväxt - områden som är viktiga byggstenar och en del av lösningarna på många av de utmaningar som samhället står inför. Inte minst arbetskraft, ekonomi och demografi. 

- Vi ska stärka Skellefteå som en plats som attraherar talangfulla människor och företag från hela världen. Social hållbarhet är avgörande för att vi ska lyckas skapa ett hållbart, attraktivt och innovativt samhälle, säger Anna Mård, Skellefteå Science City

Om Coompanion
Coompanion Västerbotten är en ekonomisk förening som stöttar, främjar och utvecklar entreprenörer, företag och organisationer som vill skapa samhällsnytta. Exempelvis arbetsintegrerande sociala företag, kreativa och kulturella näringar, landsbygdsutveckling och energikooperativ.

Coompanion finns i hela Sverige och finansieras av bland annat Tillväxtverket tillsammans med kommuner, regioner och andra aktörer. 

Vid frågor, vänligen kontakta maria.falck@coompanion eller magnus.wiklund@coompanion.se


Vill du veta mer om Skellefteå Science Park
Välkommen att kontakta Pernilla Lindmark

Connect Sverige öppnar kontor i Skellefteå

15 September 2023

Connect Sveriges uppdrag är att förkorta entreprenörers väg till framgång och agerar som ett kit mellan goda idéer och kapital. Miljön på Skellefteå Science Park blev ett naturligt val för att kunna att verka på en innovativ plats och möta människor över branschgränser, kulturer och områden.