Bothnia Green Energy

Braincade vaskar fram innovationer

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Braincade vaskar fram innovationer

- Jag kom hit med förhoppningen att se nya idéer och det har jag verkligen, säger Erik Pott, Business Development Manager på Skellefteå Kraft.

I dagsläget finns stora mängder lågtempererad spillvärme som produceras vid olika typer av processer. De är en resurs som inte nyttjas till fullo. För att hitta nya innovativa lösningar kopplade till just lågtempererad spillvärme samlade Hackaton-eventet Braincade universitetsstudenter och representanter från energibolag från svenska och finska sidan.

Under en och en halv dag arbetade studenterna med sina idéer och hade även möjlighet att ställa frågor till en expertpanel som bestod av representanter från Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Övik Energi, Vasa Elektriska och Herrfors.

Fyra innovativa idéer

Slutligen presenterades fyra spännande idéer som rörde allt från smart delning av värme till exotisk matodling, lagring av värme i mark och att torka tvätt på sjukhus. Flera idéer kunde göras modulära, flexibla och skalbara. En idé hade en annan infallsvinkel, en dating-sida där säljare och köpare av spillvärme kan koppas samman. Det blev också den lösningen, Heated Match, som expertpanelen utsåg till vinnare.

- Det var intensivt men jätteroligt och vår idé blev väldigt bra, säger Josefine Bergström, student vid Umeå universitet och deltagare i det vinnande teamet.

Studenterna från det vinnande teamet: Hasan Ali från Vasa universitet, Marko Chissancho från Vasa universitet, Annaí García Santisteban från Designhögskolan Umeå universitet och Josefine Bergström från Umeå universitet.

 

Projektet Bothnia Green Energy drivs genom plattformen North Sweden Cleantech, som syftar till att hitta nya innovativa lösningar inom energisektorn, och som en del i detta arbete arrangerades Braincade i samverkan med Vasa universitet.

– Det som är speciellt i projektet Bothnia Green Energy är att energibolagen är högst delaktiga och engagerade i att projektet fokuserar på rätt frågeställningar och att gemensamt hitta den bästa lösningen, säger Ylva Billing, affärsutvecklare på Skellefteå Science City, som är en av sju projektpartners i projektet Bothnia Green Energy.

 

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.