Bothnia Green Energy

Innovationer, hållbara energilösningar och gränsöverskridande samarbete i det nya Bothnia Green Energy-projektet.

Bothnia Green Energy

Målet med projektet är att genom gränsöverskridande samverkan påskynda innovation och utveckla hållbara energilösningar tillsammans med aktörer i Kvarkenregionen. Det som är unikt med projektet är att energibolagen i regionen – Herrfors, Karleby Energi, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vasa Elektriska och Övik Energi jobbar tillsammans i projektet.

– Vi är väldigt glada att styrkommittén för Interreg Aurora beviljade projektet Bothnia Green Energy. Att få jobba gränsöverskridande tillsammans med svenska och finska parterna för att främja hållbara energilösningar känns helt rätt i tiden, att vi tillsammans får möjlighet att samverka kring gemensamma frågor är något vi tror kommer stärka hela regionen, säger Emma Ödling, hållbarhetsstrateg på Övik Energi.

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket. Inom det första arbetspaketet är det meningen att utveckla en gemensam nordisk plattform för samverkan inom energiområdet. Inom det andra arbetspaketet kommer innovationskapaciteten stärkas mellan små och medelstora företag, energiföretag, akademi och offentliga aktörer. Inom det tredje arbetspaketet ska det tas fram en plan som ska hjälpa att identifiera strategiskt viktiga internationella organisationer, kontakter och plattformar som bidrar till tillväxt i norra Norden.

– Bothnia Green Energy-projektet är otroligt aktuellt med tanke på den omvälvning som sker inom energibranschen som bäst. Vi har goda möjligheter att bidra till utvecklingen inom denna sektor tack vare att vi har samtliga regionala elbolag från båda sidor av Kvarken med som aktörer i projektet. Det är en stor styrka och en garant för att projektet vidtar rätta åtgärder nu och i framtiden. Kvarkenrådet ser fram emot att bidra till detta projekt i vår roll som koordinerande stödmottagare, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.  

Kvarkenrådet EGTS fungerar som huvudansvarig och samordnande stödmottagare för projektet men partnerskapet är brett med flera olika organisationer – Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Teknologicenter Merinova, Science City Skellefteå, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling VASEK och Övik Energi.

– Bothnia Green Energy är ett av våra allra viktigaste projekt just nu! Det ska bidra till att lösa en av våra största samhällsutmaningar, att utveckla framtidens klimatsmarta energilösningar. Och det ska ske i gränsöverskridande samverkan mellan energibolag, industri, universitet och offentliga aktörer på båda sidor av Kvarken. Det är naturligtvis oerhört inspirerande att få projektleda en sådan viktig satsning, säger Peter Hedman, projektledare för Bothnia Green Energy och VD för Regionakademien AB.

Hedman är av Kvarkenrådet upphandlad konsult som leder projektet. Projektledningen består förutom av projektledaren av utsedda representanter för nätverket på finska sidan hos Teknologicenter Merinova och på svenska sidan vid Umeå kommun.

 

 

 

Bothnia Green Energy ska stimulera gränsöverskridande samarbete och investeringar i hållbara energilösningar i det geografiska området runt Kvarken. 

Budget och finansiering: Projektets totala budget är 1 918 400,00 euro, varav 1 120 969,00 euro är EU-finansiering via Interreg Aurora-programmet. Övrig finansiering kommer från finsk nationell och svensk regional medfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat medfinansiering.
Projektpartners
: Projektpartnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare), Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Teknologicenter Merinova, Skellefteå Science City, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling VASEK och Övik Energi.


Finansiärer
: Interreg Aurora, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Herrfors, Karleby Energi, Karleby stad, Kvarkenrådet EGTS, Lapplands landskapsförbund, Teknologicenter Merinova, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun, Vasa Elektriska, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling VASEK, Örnsköldsviks kommun och Övik Energi.

Tidsplan för projektet: Projektet pågår i tre år, från början av 2023 till slutet av 2025.

Vi välkomnar Bolidens kommunikatörer

29 April 2024

Vid en omorganisation av Bolidens koncernkommunikation hamnade kommunikatörerna i Skellefteå under huvudkontoret i Stockholm. För att behålla närheten till verksamheterna valde Tomas Westermark och Elin Sjöström att hyra kontorsplatser på Skellefteå Innovation Park.

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.